Imperial Harem fra det osmanske riket tjente sultanen på flere måter enn en

Imperial Harem fra det osmanske riket tjente sultanen på flere måter enn en


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Den keiserlige haremet i den osmanske tiden var samlingen av koner, tjenere og konkubiner til sultanen, som noen ganger var i hundrevis. Noen var bare leker eller brukt til produksjon av arvinger, mens andre steg til stor makt og innflytelse.

Begrepet "harem" bringer tankene til et bilde av et rom fullt av vakre kvinner hvis eneste formål i livet var å glede fangeren seksuelt. Dette bildet kan ha blitt inspirert av haremene fra det osmanske riket på 1500- og 1600 -tallet. Medlemmene av haremet var imidlertid mer enn bare seksuelle leketøy for sultanen.

Den osmanske sultanens harem eksisterte mellom 1299 og 1920 e.Kr. og består av koner, tjenere, kvinnelige slektninger til sultanen og konkubiner. Kvinnene i haremet spilte en mye større rolle enn bare å underholde sultanen, og noen hadde til og med en hånd i å styre det mektige osmanske riket. En periode kjent som "Kvinners regjeringstid" eller Kadinlar Sultanati så haremet av kvinner spille en viktig rolle i den osmanske regjeringen, noe som førte til at de fikk mer makt enn noen gang før.

Harem, Fernand Common

Stor harem, stor kraft

Haremet var det ultimate symbolet på makt og rikdom til sultanen. Hans eierskap til kvinner og eunuker, mest som slaver, viste hans rikdom og dyktighet. Haremens institusjon ble introdusert i det tyrkiske samfunnet med adopsjon av islam, under påvirkning av det arabiske kalifatet, som osmannens søkte å etterligne.

De fleste menn og kvinner i haremet ble kjøpt som slaver for å sikre lydighet, men noen forble frie. De viktigste konene, spesielt de som var gift med å befeste personlige og dynastiske allianser, var frie kvinner. Både slaver og frie menn og kvinner ble utdannet innen haremet. På slutten av hver sin utdannelse ville menn og kvinner bli gift med hverandre. Deretter ville mennene bli sendt til å okkupere administrative stillinger i imperiets provinser.

På grunn av denne praksisen ble bare et lite antall kvinner valgt til å bli en del av sultanens personlige harem med konkubiner. Denne gruppen kvinner ble styrt av Valide Sultan, vanligvis sultanens egen mor.

Et enda mindre antall kvinner ville bli valgt som sultanens favoritter, eller hasekis. Selv disse kvinnene kunne velges til å gifte seg eller sendes som gaver til verdsatte medlemmer av den osmanske eliten, det vil si hvis de ikke hadde hatt seksuelle forhold til sultanen selv.

Dorotheum av Joseph Himmel, 1921. Viser hierarkiet i et harem

Haremens første dame

Den mektigste kvinnen i haremet, Valide Sultan , ville ha vært en kone eller medhustru av sultanens far og ville ha steget til øverste rang i haremet.

Ingen hoffdame kunne forlate eller gå inn i haremets lokaler uten tillatelse fra Valide Sultan og domstolens eunukker ville svare direkte til henne. De Valide Sultan var også ansvarlig for utdannelsen av sønnen hennes om finesser i statspolitikken. Hun ble ofte bedt om å gripe inn i sønnens avgjørelser som medlem av den keiserlige domstolen også.

De neste mektigste kvinnene i haremet ville være konkubinene som steg gjennom rekkene for å oppnå titlene på Gözde (favoritten), Ikbal (den heldige) eller Kadın (kvinnen/kona). Tradisjonelt kunne sultanen bare ha disse fire som sine favoritter, og de hadde en tilsvarende rang som sultanens juridiske koner i hierarkiet til haremet. De fikk leiligheter i palasset, i tillegg til tjenere og eunukker.

 • 20 000 kvinner og 100 000 kastrerte menn for å tjene keiseren: The Imperial Harem of China
 • På et forbudt sted: Skjulte liv i en harem
 • Topkapi - Et palass med drømmer og tårer fra det osmanske riket

Portrett av Emetullah Rabia Gülnuş Sultan, Valide Sultan fra Det osmanske riket, 1695-1715. Hun var den siste keiserlige konkubinen som ble lovlig gift med en osmannisk sultan.

Harems reproduktive funksjon

Vanligvis ble haremet for konkubiner, sammen med lovlige koner, brukt til reproduksjon; det tjente til å understreke sultanens patriarkalske makt. I motsetning til de legitime konene hadde slavekvinner imidlertid ingen anerkjent slekt.

Juridiske koner fryktet å ha en egen interesse i å promotere sine egne sønner, noe som førte til illojalitet mot sultanen. Derfor var konkubiner mer pålitelige når det gjaldt å produsere sønner, ettersom de ikke kunne ha interesse av denne forfremmelsen til barna sine, siden det ikke ville ha noen effekt på dem som mødre.

Gjennom denne praksisen ble konkubiner sett på som en mer legitim sønnekilde, da det ikke var mulighet for svik fra konene. Selv om konkubinene kunne få nåde hos sultanen, kunne de aldri komme til makten politisk eller få legitimitet i kongefamilien.

Harem, Lehnert og Landrock Postcard

Ansettelsen av eunuker

Selv om disse kvinnene spilte en viktig rolle i haremet, var de bare halvparten av ligningen. Eunukker var den integrerte andre halvdelen av haremet. Eunukker ble ansett for å være færre enn menn på grunn av lemlestelse av kjønnsorganene. Som sådan klarte de ikke å bli fristet av kvinnene i haremet, og derfor ble det antatt at de ville forbli lojale mot sultanen og utgjorde ingen trussel mot haremets hellighet.

Eunukker hadde en tendens til å være slaver eller krigsfanger som ville ha blitt kastrert før puberteten og dømt til et liv i trelldom. Alle eunuker ble kastrert på vei til slavemarkedene av sine kristne eller jødiske fangere fordi islam forbød praktisering av kastrering, men ikke bruk av kastrerte slaver. På samme måte ville kvinnelige slaver i harem hovedsakelig bestå av hvite kristne jenter siden muslimske kvinner ble forbudt å bli medhustruer.

 • Ti uvanlige eldgamle tradisjoner som ikke ville trives i dag
 • Hurrem Sultan, den muntre rosen til Suleiman I og en mektig kvinne i det osmanske riket
 • Avslører identiteten til den første kvinnelige herskeren i Egypt. Hint: Det var IKKE Hatshepsut

Haremens vakt, Frank Duveneck, cirka 1880

Det var et hierarki av eunuker i haremet, omtrent som hierarkiet av kvinner: de første var svarte eunuker, eller sandali, mens andre og tredje nivå hadde en tendens til å bestå av hvite slaver og eunukker. Dette skillet er direkte knyttet til nivået på lemlestelse av menns kjønnsorganer.

Den første klassen av svarte eunukker ville få fjernet både penis og testikler, mens de hvite slaver ville stå igjen med testiklene og en del av penis ville bli fjernet.

På grunn av mangelen på deler skulle de sorte eunukene tjene i haremet og beskytte kvinnene der. Disse eunukene ville tjene under Kizlar Agha eller "svart hovmester". Motsatt vil de hvite eunukene bli holdt borte fra kvinnene og tildelt roller i regjeringen.

The Western View of Harem

I den senere historien til det osmanske riket ble haremet romantisert av det kristne vest. I 1861 vakte den franske maleren Henriette Browne, som hadde fulgt mannen sin på en diplomatisk tur til Konstantinopel, en sensasjon da hun stilte ut et av maleriene sine i Paris som skildret det indre av det keiserlige haremet.

I motsetning til våre moderne tanker om haremer, skildret dette maleriet en temmelig temmelig scene med tilslørte, langkledde kvinner som pratet under en rad utsmykkede buer, men dette ble ansett som det første øyenvitnet på innsiden av et harem i vest. På grunn av denne følelsen ble haremet sett på som en turistattraksjon til det osmanske riket tok slutt i 1920.


Haremet til den osmanske sultanen

Det er noen som tror at Harem var et slags fengsel, fullt av kvinner som utelukkende ble holdt for sultanens glede. Dette er rett og slett ikke sant. Harem var bokstavelig talt sultanens familiekvarter. Det var et tilbaketrukket område i palasset der sultanen og alle hans familiemedlemmer bodde.

Lær av vår utmerkede ekspertguide, Serif Yenen.

Alle de mystiske detaljene i den tyrkiske kulturen og historien vil bli avklart mens du deltar på Serifs fantastiske turer, enten virtuelt eller live. Serif deler alltid sin enorme kunnskap om de 40 års erfaring med å oppdage byen, Istanbul og skjønnheten i de fargerike tyrkiske regionene.

Harembeboere kan deles inn i tre grupper: 1) medlemmer av kongefamilien, 2) vakter og 3) konkubiner, hvorav noen var tjenere for den kongelige familien.

Medlemmer av sultanens familie inkluderte: hans mor, hans offisielle koner (maksimalt fire), sønnene til de ble utplassert i tjeneste for staten, hans døtre og søstre til de giftet seg, så vel som tjenestepiker, tjenere og vakter i kongefamilien . I tillegg fikk sultanens barn privatopplæring fra veiledere som ble brakt til Harem.

Hovedet for Harem var alltid moren til sultanen, Valide Sultan (dronningmor.) Hun hadde enorm innflytelse på alt som skjedde i Harem, og ofte ble hennes innflytelse også utvidet til sønnen, sultanen.

Svarte eunukker ga sikkerhet for Harem. Disse mennene var slaver hentet fra Afrika, kastrert og betrodd i tjenesten for kvinnene i Harem.

Hvorfor trengte konkubiner?

Som vi får se litt senere, var drivkraften for å levere konkubiner til Harem indirekte knyttet til statens beslutning om å stoppe utbruddet av borgerkriger. Så bestemt var staten for å opprettholde orden, det gikk ekstremt langt for å unngå sivil uro. For eksempel, fra 1400 -tallets styre over Sultan Mehmed II, kunne prinsene som steg opp på tronen, drepe sine brødre for å eliminere muligheten for de overlevende sønnenes krav på tronen. Denne dødelige øvelsen vedvarte i det osmanske riket til Sultan Ahmed I besteg tronen på begynnelsen av 1600 -tallet.

En annen måte staten unngikk sivile uroligheter på, var å strengt forsvare privatlivet til sultanene og deres administrasjon. Ved å trene ikke-muslimer, fra barndommen, til å tjene som statlige tjenestemenn, i stedet for å ansette kjente lokalbefolkninger fra mektige muslimske familier, ble offentlig kunnskap om vanene og oppførselen til sultanene og deres administrasjon nøye bevoktet. Selvfølgelig konverterte de ikke-muslimske barna som ble plukket fra fjerne kristne landsbyer til islam kort tid etter at de ble rekruttert. Til slutt var tjenesten av konkubiner, i Harem, utvilsomt en av de mest effektive måtene staten holdt fred i landet. Prosessen der jenter ble sultaners koner var avgjørende for denne innsatsen. Generelt giftet ikke sultanene seg med lokale muslimske jenter eller tok lokale muslimske jenter inn i Harem som konkubiner. Som nevnt tidligere, var det avgjørende å forhindre nærkontakt med lokalbefolkningen som bor utenfor palasset som kan gi bort for mye "innsideinformasjon" og utsette sultanene for rykter og offentlig granskning. Med få unntak giftet sultanene seg med vakre, velutdannede konkubiner som alle først var ikke-muslimer, men konverterte til islam etter å ha kommet inn i Harem. Av denne grunn ble det institusjonalisert å rekruttere de ‘beste og de lyseste’ ikke-muslimske jentene til Harem, og utdanne dem som potensielle koner for sultanene gjennom århundrene.

Hvem var konkubinene, slavejenter?

Slottet kjøpte ofte vakre, unge jenter til Harem. Fortsatt andre jenter ble tatt til fange som slaver etter militære erobringer eller ble presentert som gaver til sultanen av utenlandske dignitærer. Da disse jentene kom inn i Harem, ble de grundig gransket og vurdert. Alle konverterte til slutt til islam, fikk muslimske navn og ble utdannet som potensielle koner først for sultanen og senere for de høye embetsmennene i staten.

Blant konkubinene i Harem var det fire hovedklasser: 1) Odalık (tjenere), 2) Gedikli (en av sultanens tolv personlige tjenere), 3) İkbal eller Gözde ('favoritter' som angivelig hadde saker med sultanen) , og 4) Kadın eller Haseki Sultan (koner som fødte barn til sultanen).

Da sønnen hennes besteg tronen, etter farens død, ble sultanen a Haseki Sultan forfremmet til Valide Sultan. Hun ble deretter den viktigste kvinnen i palasset. Etter henne, etter viktighetsrekkefølge, var sultanens søstre.

De neste mest innflytelsesrike kvinnene, bosatt i Harem, var sultanens fire koner. Deres 'rang' ble bestemt av den kronologiske rekkefølgen på sønnenes fødsel. Alle koner hadde ekteskapelige rettigheter med sultanen og hadde sine egne leiligheter i Harem. Blant konkubinene fikk ‘Favorittene’ også sine egne leiligheter. Alle andre konkubiner sov imidlertid på hybler.

Konkubiner ble gitt instruksjon i henhold til deres oppfattede talenter. De kunne lære å spille et musikkinstrument, synge, danse, skrive, brodere eller sy. De fikk også lov til å gå på fritidskjøringer i dekkede vogner som de kunne se ut fra bak slørene og gardinvinduene. De fikk også lov til å organisere fester oppe på Bosporos, eller langs Det gylne horn.


Den osmanske harem - konkubiner, odalisker og eunuker

Den fascinerende verdenen til de vakre kvinnene som levde for å tilfredsstille og underholde sultanen ved det osmanske hoffet, omgitt av kastrerte slaver.

I løpet av det sekstende og syttende århundre var det osmanske hoffet kjent for sin overdådighet og ekstravagante praksis. Blant privilegiene til sultanen, var retten til å eie så mange kvinner som han ville selv om det bare var for en natt. Av denne grunn opprettholdt retten hundrevis av de vakreste kvinnene i imperiet låst i et reservert område av palasset til disposisjon for sultanen. Med fritid og ekstrem skjønnhet hadde disse damene bare en ting i tankene - å glede sin sultan og kanskje bli mer enn bare en tjener.

Harem -hierarkiet

Jentene som ankom haremet ble vanligvis kjøpt på markedene. De ble enten kidnappet eller frivillig solgt av foreldrene i et forsøk på å unnslippe fattigdom. For mange jenter var det å bli solgt som slaver til retten en sjanse til å leve et luksuriøst liv og bli utdannet. Bak de gylne lysekronene, de fine smykkene og glatt sateng, var det imidlertid konkurranse og intriger, ettersom haremhierarkiet var veldig strengt og organisert.

Nye jenter ble kalt odalisques, men hvis de var vakre nok og hadde potensial til å bli presentert for sultanen, ville de blant annet bli lært poesi, etikette, erotisk kunst, underholdningsteknikker og dans. De som ikke var gode nok, ville bli vanlige tjenere. Den hierarkiske organisasjonen av haremet ble delt inn i fem stillinger:

 • Valide Sultana - var den viktigste kvinnen i det osmanske hoffet, hun var mor til sultanen og en stor politisk innflytelse da hun hadde ansvaret for sultanens utdannelse
 • Kadinene - Sultanens favorittkvinner og hadde noen privilegier som eunukker bare for å betjene dem og separate leiligheter. Privilegiene deres tilsvarte koner
 • Ikbal - favoritt -konkubiner som fødte et mannlig barn
 • Konkubiner - vakre kvinner som bodde i haremet og ble presentert for sultanen minst en gang. Fordi det var så mange kvinner, kan en medhustru aldri se sultanen mer enn en eller to ganger, men skulle forbli i harem hele livet i tilfelle han ba om henne igjen. og
 • Odalisques - jomfru slavejenter kjøpt på markedet. Bare den vakreste av dem ville bli opplært i seksuell kunst, underholdning og etikette for å bli presentert for sultanen og bli en konkubine. Hvis sultanen ikke spurte dem om ni år, kunne de forlate haremet for å gifte seg.

Eunukene i det osmanske hoffet

Eunukene var slaver med ansvar for haremet. De burde se på og tjene damene og være lojale mot sultanen. Siden den muslimske tradisjonen forbød menn å være blant andre menn og kvinner, ble eunukene kastrert og fikk sine private deler fjernet like før puberteten gjennom en smertefull prosess som involverte en barberhøvel og kokende olje til cauterisering. De ble ikke betraktet som menn, men halv mann og halv kvinne, og derfor kunne de komme inn i haremet uten å bli forført av jentene.

For det meste var eunukker svarte slaver fanget i jungelen i Sudan, Abyssinia og deler av Egypt, kastrert under turen og solgt på markedene i Middelhavet. Rollen til de høyere rangerte eunuker var svært viktig i retten, da de tjente som budbringere mellom Valide og sultanen, tok de utvalgte kvinnene til sultanens rom, kjøpte nye odalisker på markedet og hadde ansvaret for den kongelige seremonielle hendelser.

Livet i Harem

Noen kan tenke seg at det å være slave og trenger å underkaste seg sultanens seksuelle lyster var ganske absurd, men historiske referanser skildrer livet i harem som gledelig og hyggelig. Kvinner hadde luksuriøse klær, smykker, tjenere til rådighet og nok tid til å danse, resitere poesi og massere hverandre. De badet seg også veldig ofte og brukte mesteparten av tiden sin på å gjøre seg vakker og ønskelig ved å sminke seg og barbere kjønnsområdet. Siden det var så mange kvinner på haremet og mange av dem tilbrakte lang tid uten å møte sultanen, sies det at det var seksuell praksis blant kvinnene, og også litt uunngåelig rivalisering.

Avskaffelsen av Harem

Da det osmanske riket falt i 1909, ble haremets porter åpnet og kvinnene satt fri til å gå tilbake til sine fedre, brødre eller slektninger. Interessant nok ville mange kvinner ikke gå tilbake til sitt frie, men fattige liv. Til tross for avskaffelsen av haremet, forblir det godt og levende i fantasien til de fleste menn.


Osmansk mat, Kvinnenes hemmeligheter i Harem

Med en levende kulinarisk scene er Tyrkia for tiden det nye mekkaet for internasjonale matelskere. Det sofistikerte tyrkiske kjøkkenet binder middelhavsmat til retter fra Midtøsten og Sentral-Asia og krydder, og har en fascinerende, rik og grundig historie. I løpet av de strålende dagene til den pre-tyrkiske ottomanske imperium, mystikerens kvinner Harem spilte ikke bare en viktig rolle i politikken, men også på kjøkkenet.

Utelukkende, hvis de var "sultanens øye", Padishah gozdesi, og fødte en sønn, ville de ha enorme krefter. Disse maktene hersket over slottet og det som ble tilberedt på kjøkkenene i Royal Palace som tjente over tusen mennesker og var en innflytelse for hele det tverrkulturelle imperiet. Etter hvert som det osmanske riket utvidet og erobret mer territorium, ble utvalgte kvinner fra de nye landene brakt til palasset og til sultanens harem. Ottomanske dronningmødre - Valide Sultans- kontrollerte Imperial Harem og andre saker som matchende ekteskap for sønnene og kvinnelige tilhengere.

Fra Russland til Nord -Afrika, Anatolia, Balkan og til Saudi -Arabia innlemmet de forskjellige og etnisk mangfoldige kvinnene i Harem også sine egne kulinariske kulturer i kjøkkenet til det osmanske palasset. Tallrike krydder og metoder for matlaging ble introdusert på kjøkkenet hver gang en ny Valide Sultan ble utpekt til å forberede sine mest favorittpriser videreført fra mor, bestemor eller tanter. Likevel ble alle disse oppskriftene og matlagingsmetodene aldri registrert og tradisjonelt holdt hemmelige.

Alle som besøker Topkapı -palasset, kan ikke la være å legge merke til storheten i keiserpalassets kjøkken. Med nesten 20 skorsteiner, måltider til sultanen, ble innbyggerne i Harem og kjøkkenpersonalet tilberedt her. Ifølge kilder kan så mange som 6000 måltider om dagen tilberedes her. Likevel ble ingen hovedoppskriftsarkiver etterlatt med det osmanske rikets fall og oppløsningen av de keiserlige palassene. I dag påvirker matlagingen i imperiet den nye republikken Tyrkia som kom ut av askeren til osmannerne.

Moderne tyrkiske retter har blitt usedvanlig populære i det siste. Mange internasjonale jet -settere reiser til Tyrkia for å se landets pulserende kulinariske scene for å oppleve den enorme sofistikeringen i kjøkkenhistorien, og også for matopplevelsen i den mystiske byen Istanbul. Moderne tyrkisk mat går nå i arv fra generasjon til generasjon, fra mor til datter, fra kokk til kokk, men en ting var fortsatt permanent, de gode oppskriftene ble alltid holdt hemmelige.

I dag med den blomstrende tyrkiske økonomien åpner mange kokker over hele landet sitt eget etablissement og introduserer disse unike oppskriftene. Likevel er mange av disse restaurantene over hele landet, og spesielt i Istanbul, mer utsatt for lettere priser med "økologiske ingredienser" og en sammensmelting. Følgelig er de tyrkiske prisene tilberedt i lokale hjem uten tvil mer sanne for de tidkrevende osmanske stilene og til og med kongelige palasstradisjonene til Istanbuls Empire Palace -kjøkken.

Hvor finner du en smak av det unike osmanske kjøkkenet?

I Istanbul, som ligger i Edirnekapi -området og under Kariye boutiquehotell, Asitane Restaurant (Kariye Camii Sokak No: 6 Edirnekapı, Istanbul Tel: (212) 534 8414) er en institusjon som feirer fin ottomansk matopplevelse. Hotellet er et restaurert ottomansk herskapshus fra 1800 -tallet som ligger ved siden av den berømte Chora -kirken over Det gylne horn. Restauranten ligger i hotellets nedre etasje og i den romantiske hagen som vender mot kirken. Asitane på persisk betyr "hovedport" og er et av de 40 navnene osmannerne ga Konstantinopel etter å ha fanget den. Ingen hovedoppskriftsarkiver ble etterlatt med det osmanske rikets fall og oppløsningen av de keiserlige palassene. Ved å se på arkivene til Topkapı -palasset kom eksperter over en omskjæringsseremoni for sønnen til Sultan Suleyman i 1539. Men i stedet for oppskrifter resiterte dokumentene bare mengder ingredienser som ble brukt til visse retter - som 40 kilo kjøtt og 20 kilo løk . De kulinariske spesialistene på Asitane kom med flere oppskrifter fra høytider som dette gjennom testing og bruk av en metode for prøving og feiling. Tilsett honning en gang og deretter en annen gang mer eddik etc. Etter flere forsøk ble oppskriftene gradvis gjenskapt.

I dag har Asitane gjenskapt 200 oppskrifter fra tre palasser av osmannerne (Dolmabahçe, Topkapı og Edirne). Den kulinariske institusjonen har også 200 egne originale oppskrifter, til sammen over 400 unike retter.


36. En bank- og arkivhær

Alle medlemmer av haremet mottok et daglig stipend, og det er fra denne regnskapet historikere har kunnet skissere en ide om hvor kvinner og eunuker rangerte blant hverandre. For eksempel mottok sultanens mor 2000 til 3000 aspers om dagen, hans hovedkonserter mottok 1000, og offentlige tjenestemenn mottok bare noen få hundre om dagen.

Bakgrunnsbluss

Innhold

Opprinnelig var Imperial Council sannsynligvis et uformelt rådgivende organ for senior statsmenn, men fungerte også som en domstol. På 1300-tallet og fram til midten av 1400-tallet ser det ut til å ha blitt ledet av sultanen personlig, "antydet at forholdet mellom sultan og visirer fremdeles var uformelt, med sultanens rådgivere i rollen som allierte så mye som underordnede" ifølge osmannisten Colin Imber. Møter var ofte offentlige eller halvoffentlige saker der sultanen ville dukke opp omgitt av sine seniorrådgivere og høre klager over sine undersåtter, gi rettferdighet og gjøre avtaler til offentlige verv. [1] I tilfelle interregnum mellom en sultans død og etterfølgeren hans kom fra provinsene, ble rådet holdt av seniorrådmennene på egen hånd. [2]

Etter at Edirne ble den osmanske hovedstaden på slutten av 1300 -tallet, møtte rådet på palasset der eller hvor som helst sultanen bodde for tiden. Etter Konstantinopels fall i 1453 møttes rådet først i det gamle palasset (Eski Saray) og flyttet til Topkapipalasset etter at det ble bygget på 1470 -tallet. [5] Der hadde rådet en egen bygning (divanhane) på den andre gårdsplassen. Den nåværende bygningen ble bygget i den tidlige regjeringen til Süleyman den storslåtte av Grand Vizier Pargalı Ibrahim Pasha, og renovert i 1792 og 1819. Selve rådsrommet var kjent som kubbealtı ("under kuppelen"). [6] Under kampanjer møttes rådet ved Grand Viziers telt, som alltid ble slått opp i nærheten av sultanens eget. [7]

Lovkoden til Mehmed II bestemmer at rådet måtte møtes daglig, hvorav fire ganger i rådssalen (Arz Odası) i Topkapi -palasset, hvor de ble mottatt av sjefen (çavuş başı) og portvaktens intensjon (kapıcılar kethudası). [6] På 1500 -tallet møttes imidlertid hele rådet regelmessig fire dager i uken, lørdager, søndager, mandager og tirsdager, [6] [8] og samlingene varte fra sju til åtte timer, som begynte ved daggry og slutter midt på dagen om sommeren og midt på ettermiddagen om vinteren. Medlemmene spiste tre ganger i løpet av hver rådsmøte, spiste frokost etter ankomst, deretter etter at hoveddiskusjonen var avsluttet og til slutt etter å ha hørt begjæringer. [9] I tidligere tider spiste sultanen ofte med visirene etter rådet, men Mehmed II avsluttet denne praksisen. [6] I tillegg var det ekstraordinære samlinger i rådet: ulufe divani eller galebe divani, samlet hvert kvartal for å fordele kvartalslønnen (ulue) til medlemmene av kapıkulu ("slaver av Porte") korps, inkludert janitsjarene, samt for den formelle mottakelsen av utenlandske ambassadører, og ayak divani eller "fotråd", mens alle ble stående, en nødssession ledet av sultanen eller hærens sjef under kampanjen. [6]

Selv om mange beslutninger ble tatt utenfor den formelle konteksten til det keiserlige rådet, var det imperiets viktigste utøvende organ som utførte alle slags oppgaver for regjeringen, for eksempel gjennomføring av utenlandske forbindelser, inkludert mottak av utenlandske ambassadører, utarbeidelse av kampanjer , bygging av festningsverk og offentlige bygninger, mottak av rapporter fra provinsguvernørene og utnevnelsene til statskontoret, samt fortsette å fungere som en domstol, spesielt for medlemmer av militærklassen. [10] Rådets indre virkemåte er uklart, siden det ikke ble ført noen protokoller under samlingene, men ordlyden i rådsdekretene indikerer at de fleste avgjørelsene ble forårsaket av begjæringer om et spesifikt problem. [11] Senere utenlandske observatører som rapporterte om osmanske saker, understreket også at rådet var "rent konsultativt, og det endelige ansvaret hviler på Grand Vizier" (Bernard Lewis). [6]

Det er umulig å bestemme hvilken rolle sultanen spilte i rådets arbeid. På den ene siden ble alle beslutninger tatt i hans navn og på hans autoritet, og ottomanske lovkoder forutså at sultanen kunne gjøre sine ønsker kjent for rådet gjennom Kapi Agha. [12] I den osmanske rettsteorien, som kodifisert på 1500- og 1600 -tallet, var Grand Vizier imidlertid sultanens "absolutte stedfortreder" og den eneste mellommannen mellom suveren og administrasjonen. [13] Etter hvert møte ville Grand Vizier-ifølge noen beretninger fra 1500-tallet, men dette ble utført av hele rådet [14]-gå for å rapportere om saksbehandlingen til sultanen i det indre palasset. [15] Disse intervjuene mellom Grand Vizier og sultanen var sannsynligvis den viktigste kommunikasjonsveien mellom herskeren og hans regjering. [14] På samme tid kunne sultanen, hvis han ønsket, i hemmelighet høre på rådet i en sesjon bak et vindusdekket vindu (kasr-ı adil) med utsikt over rådets kammer og direkte forbundet med sultanens private kvartaler i harem, lagt til enten i den tidlige regjeringen til Süleyman den praktfulle eller, ifølge en annen tradisjon, allerede av Mehmed II. [6] [15] Det er imidlertid klart at hver sultan favoriserte en annen styreform, og rollene deres endret seg selv innenfor samme regjeringstid: dermed blir Ahmed I (r. 1603–1617) registrert som å nekte et publikum med sin Grand Vizier, og krevde skriftlige rapporter i stedet, mens Murad III (r. 1574–1595) først igjen ledet rådsmøtene personlig, men trakk seg i økende grad fra aktiv deltakelse etter hvert som hans regjeringstid fortsatte. [13] På midten av 1600-tallet, på den annen side, var den tidligere utførlige protokollen ved rådsmøter nok en gang blitt lempet, og det er rapportert av den osmanske renegaden Bobovi at sultanen (muligens Murad IV, r. 1623–1640 ) igjen ledet personlig rådsmøter. [15] I tillegg kommer hoffolkene og tjenerne i det indre palasset, eller medlemmene av den keiserlige harem som Valide Sultan (Sultana -mor) eller Haseki Sultan (Sultana -konsort), som hadde direkte og intim tilgang til sultanens person , påvirket ofte regjeringsbeslutninger helt og holdent utenom det keiserlige rådet og Grand Vizier. [16]

Etter hvert som viktigheten av Grand Vizier i det osmanske systemet steg på bekostning av palasset, ble det vanlig å holde et ettermiddagsmøte (ikindi divani) for å avslutte resterende saker, etter ettermiddagsbønnen (ikindi), på Grand Viziers bolig. Etter hvert vil ikindi divani kom til møte fem ganger i uken og overtok en stor del av rådets faktiske virksomhet. [17] Grand Viziers fremtredelse ble formalisert i 1654, da en dedikert bygning (bab-i ali, "Sublime Porte", eller pasha kapısı) ble konstruert for å tjene Grand Vizier både som bolig og som kontor. Byråkratiet som tjente det keiserlige rådet ble gradvis overført til dette nye stedet, og på 1700 -tallet hadde det keiserlige rådet selv, ifølge Bernard Lewis, "sunket til ubetydelighet". [17] De reformistiske sultanene på slutten av 1700-/begynnelsen av 1800 -tallet erstattet det keiserlige rådet med en ny institusjon, samt dannet spesielle råd for å anvende reformene. Dette systemet utviklet seg gradvis til en kabinettregjering i vestlig stil. [17]

Hovedmedlemmene i rådet hadde blitt faste på tidspunktet for Mehmed II i det minste. [15] De omfattet:

 • vizierne, ansvarlige for politiske og militære anliggender, og kan også sendes på kampanje, enten under sultanen eller Grand Vizier, eller som sjefer selv. [15] Antallet deres var opprinnelig tre, men dette ble hevet til fire på midten av 1500-tallet, fem i 1566 og syv i 1570/1. Antallet deres nådde hele elleve i 1642, men på dette tidspunktet ble tittelen vizier også holdt av ledende provinsguvernører (beylerbeys), som ikke deltok i rådet. [18] Vizierene med rett til å delta i rådet ble betegnet "kuppelens vizier" (kubbe vezirleri) fra kuppelen som overgår rådets kammer i divanhane. [6]
 • de militære dommerne (kadi'askers), ansvarlig for juridiske spørsmål. [15] Probably founded under Murad I, there was only one holder of the post until the late reign of Mehmed II, when a second was instituted, leading to a division of responsibility between them: one was responsible for Rumelia (the European provinces) and one for Anatolia (the Asian provinces). For brief periods, the existence of a third kadi'asker is attested as well. [19]
 • the treasurers (defterdars), originally a single office-holder, increased to two (likewise one for Rumelia and one for Anatolia) by 1526, and four from 1578 (Rumelia, Anatolia, Istanbul and the "Danube", i.e. the northern coasts of the Black Sea). Further defterdars served in the provinces. With the decline of state finances from the late 16th century on, their importance increased greatly. [20]
 • the chancellor (nişancı), possibly one of the most ancient offices, was originally the person who drew the Sultan's seal on documents to make them official. He became the head of an ever-expanding the government secretariat, overseeing the production of official documents. [21]

The members of the Imperial Council represented the pinnacles of their respective specialized careers: the viziers the military-political the kadi'askers the legal the defterdars the financial service and the nişancı the palace scribal service. This was all the more the case after the 16th century, when these careers became—as a general rule—mutually exclusive. [22] While the latter groups were from the outset recruited mostly from the Muslim Turkish population (although the kadi'askers tended to come from a very limited circle of legal families), the viziers were, after 1453, mostly drawn from Christian converts. These were partly voluntary (including, until the early 16th century, members of Byzantine and other Balkan aristocratic families) but over time the products of the devshirme system, which inducted humble-born youths into the Palace School, came to predominate. [23] An appointment to the ranks of the Imperial Council was an avenue to great power, influence and enormous wealth, which was matched by equally ostentatious expenditure for, as Colin Imber writes, "the sign of a man's status in Ottoman society was the size of his household and the size of his retinue when he appeared in public", meaning that the members of the Council often kept hundreds, if not thousands, of slaves. [24]

Over time, the Council's membership was extended to include additional officials:

 • de beylerbey of the Rumelia Eyalet, who was the only provincial governor entitled to a seat in the Council, but only when a matter fell within his jurisdiction. [18][6]
 • after the post's creation in 1535, the Kapudan Pasha, the commander-in-chief of the Ottoman navy, was also admitted as a member. [6]
 • the Agha of the Janissaries was admitted to the Council if he held the rank of vizier. [6]

In addition, a number of officials attended Council meetings but did not have seats in the chamber and did not take part in the discussions, such as the head of the scribes (reis ül-küttab), çavuş başı, kapıcılar kethudası, various financial secretaries and palace officials, interpreters (tercüman, whence "dragoman") and police chiefs, each in turn with his own retinue of clerks and assistants. [6]

An ever-expanding scribal service, under the supervision of the reis ül-küttab, assisted the members of the Council, preparing the material for its sessions, keeping records of its decisions and creating the necessary documents. As their duties included drafting the state correspondence with other powers, initially they were probably drawn from various milieus, since until the early 16th century the Sultans corresponded with foreign rulers in their own language. After c. 1520 documents were only drawn up in Turkish, Arabic or Persian, and the service seems to have consisted solely of Muslims. [25]


The Chief Eunuch of the Ottoman Imperial Harem

One rarely finds [a eunuch] who has, like him, an open forehead, a well-made nose, large, clear eyes, a small mouth, rosy lips, dazzlingly white teeth, a neck of exact proportion without wrinkles, handsome arms and legs, all the rest of his body supple and unconstrained, more fat than thin.
—Jean-Claude Flachat, Observations sur le commerce et sur les arts d’une partie de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique et même des Indes orientales (Lyon: Jacquenode père et Rusand, 1766), II: 127–28 (translation by Jane Hathaway)

So runs a description of the Chief Harem Eunuch of the Ottoman Empire by the French merchant Jean-Claude Flachat, a frequent visitor to the Ottoman palace during the early 1750s. He was speaking of a man who had been enslaved in his native Ethiopia, transported to Upper Egypt for castration, then sold on Cairo’s slave market. He would have been presented to the imperial palace by the Ottoman governor of Egypt or one of Egypt’s grandees, and entered the harem as one of several hundred subordinate harem eunuchs. He would have worked his way up the harem eunuch hierarchy over several decades before achieving the ultimate office on the death of his predecessor.

In employing East African eunuchs in this way, the Ottomans were following a venerable tradition. The use of eunuchs as guardians of a ruler’s inner sanctum dates to some of the world’s earliest empires. Stone friezes from the Neo-Assyrian Empire, which ruled northern Iraq and Syria from 911–612 B.C.E., depict smooth-cheeked young men—eunuchs—attending the heavily bearded emperor during his hunts. In fact, virtually all pre-modern empires in the Eastern Hemisphere, with the notable exceptions of western Europe and Russia, employed eunuchs at their courts.

The great Islamic empires, beginning at least with the Abbasids (750–1258 C.E.), likewise employed eunuchs. East African eunuchs seem to have been particularly popular as harem guardians for reasons that remain unclear. Lascivious African harem eunuchs are a trope in the Tusen og en natt tales, many of which depict life at the Abbasid court in Baghdad. In actual fact, the harem eunuchs kept the sexuality of the harem residents in check rather than facilitating it, just as their counterparts in the barracks and the ruler’s privy chamber kept the sexuality of the male pages-in-training in check.

But why Africans? Availability was a key factor. Egypt could easily tap into the ancient slave caravan routes that ran through Sudan, while the Muslim kingdoms that emerged along Africa’s Red Sea coast during the medieval period raided the kingdom of Ethiopia for slaves, whom they transshipped across the Red Sea to the Arabian peninsula. The Ottomans in the late sixteenth century went so far as to conquer a good chunk of the Horn of Africa, as well as part of Sudan, giving them direct control, at least temporarily, over the slave trade routes. Apart from availability, the sheer cultural and linguistic differences between the African harem eunuchs and the harem residents, who, under the Ottomans, came predominantly from the Balkans and the Caucasus, would have prevented any meaningful contact—political, romantic, sexual—between the eunuchs and the women they were guarding—at least in the case of young harem women and young harem eunuchs. In later life, harem women, and above all the sultan’s mother, forged influential political partnerships with the most senior harem eunuchs.

Clearly, the Chief Harem Eunuch was far more than a harem functionary. His activities reinforced the Ottoman sultan's religious and political authority, contributing to the promotion of Sunni Islam in general and the Hanafi legal rite in particular.

Even the earliest Ottoman sultans had harems guarded by eunuchs, and there was presumably always a head eunuch, or at least a primus inter pares. But the office of Chief Harem Eunuch was created only in 1588, nearly three hundred years after the Ottoman state’s emergence and well over a century after the Ottoman conquest of Constantinople from the Byzantines. Sultan Murad III (r. 1574–95) inaugurated the post when he transferred supervision of the imperial pious foundations for the Muslim holy cities of Mecca and Medina to the head of the harem eunuchs from the head of the white eunuchs who patrolled the third court of Topkapı Palace, where the sultan had his privy chamber. The Ottoman sultan derived a good part of his international prestige from his status as “custodian of the two holy cities,” and the pious foundations, which supplied grain and services to the poor of Mecca and Medina, as well as to Muslim pilgrims, contributed to his status. Since land and properties throughout the empire were endowed to these foundations, the Chief Harem Eunuch cultivated a network of clients in every province who could ensure that the requisite grains and revenues were delivered every year. Egypt loomed particularly large in the Chief Eunuch’s considerations, for the holy cities’ grain came almost entirely from a large number of Egyptian villages endowed to the pious foundations. This continuous connection to Egypt perhaps helps to explain why, beginning in the early seventeenth century, most Chief Eunuchs were exiled to Cairo on being removed from office. By the 1640s, an entire exiled eunuch neighborhood had sprung up to the west of Cairo’s citadel.

In certain respects, the evolution of the office of Chief Harem Eunuch mirrored institutional, social, and economic developments in the Ottoman Empire as a whole. The office was created just before the onset of the prolonged crisis of the seventeenth century, when a series of sultans died in their twenties or even in their teens, leaving no heirs or only tiny children. In this atmosphere, the Chief Harem Eunuch, along with the sultan’s mother, became the main influence on the sultan’s development as a statesman, or lack thereof. The crisis ended in the latter half of the century with the rise of the reforming grand viziers of the Köprülü family, who promoted Chief Harem Eunuchs from their own household. By the early eighteenth century, the empire had adapted to the crisis. Its economy grew again as trade with western Europe, and France in particular, boomed. The Chief Harem Eunuchs of the era directly encouraged this trade by serving as conduits for European luxury goods to the women of the harem. El-Hajj Beshir Agha (term 1717– 46), the longest-serving and most powerful Chief Eunuch in Ottoman history, presided over elaborate nighttime garden parties at which luxurious European baubles were conspicuously consumed.

El-Hajj Beshir Agha was, according to European observers, a “vizier-maker,” in stark contrast to the Chief Eunuchs of the Köprülü era, who served at the pleasure of the grand viziers from that family. But following his death in 1746, Ottoman grand viziers began to compete with the Chief Eunuch for influence, and they often prevailed. The Westernizing reforms of the mid- to late nineteenth century finally eclipsed the Chief Harem Eunuch’s power the office was in abeyance from the 1830s through the end of the empire following World War I.

But the Chief Harem Eunuch’s influence extended beyond palace politics, on the one hand, and the holy cities, on the other. Through his personal pious endowments, he founded mosques, madrasas, Qurʾān schools, and libraries throughout the empire that had a profound effect on Ottoman religious and intellectual life. In frontier provinces such as what are now Bulgaria and Romania, these foundations reinforced the presence of the Ottoman brand of Sunni Islam of the Hanafi legal rite, not least by supplying manuscripts of canonical works of Hanafi law and theology. In venerable Muslim cities such as Cairo and Medina, such foundations reinforced Hanafism in regions where adherents of other Sunni legal rites formed a majority. Revenue for these institutions came from markets, farmland, mills, warehouses, and residential properties scattered across the same territories.

Clearly, the Chief Harem Eunuch was far more than a harem functionary. His activities reinforced the Ottoman sultan’s religious and political authority while contributing to Ottoman promotion of Sunni Islam in general and the Hanafi legal rite in particular. In the course of endowing religious and educational institutions, furthermore, he contributed to infrastructural development in the Ottoman capital and in the provinces.

Jane Hathaway, Gladys Krieble Delmas Foundation Member in the School of Historical Studies, is completing a book on the Ottoman Chief Harem Eunuch, to be published by Cambridge University Press. She is Professor of History at the Ohio State University.


The 10 Largest Harems in History

While extensive armies and massive monuments have always served as traditional proof of the might of an emperor, yet another common way of underlining the ruler&rsquos power and influence was keeping a large harem. Interestingly though the original meaning of harem did not imply a large collection of wives, concubines and female attendants fiercely guarded by male eunuchs. Originally a harem could indicate any specific area in the house or complex for the exclusive use of women and children. The exotic notion of harem was largely the product of European travelers and historians who were unfamiliar with the concept of separate living spaces for genders and thus embellished the concept of harems with extravagant and lascivious details, especially in relation to the large ones maintained by Oriental rulers. Here is a brief account of the some of the largest harems in history and the rulers who owned them.

  Grand Seraglio of Ottoman Sultan

The most famous harem in history is probably the Grand Seraglio of the Ottoman Sultans. The Sultans of the Ottoman Empire - which covered most of modern day Turkey &ndash had typically many wives along with a large retinue of female attendants and servants. All these would be housed in a harem as would be the Sultan's mother, daughters and other female relatives. They all would be guarded by an army of eunuchs since eunuchs were not fully male, only they would be allowed access to the harems which because of the principle of gender segregation could not be guarded by male soldiers.

Ismail ibn Sharif holds the distinction of fathering probably the maximum number of children in history &ndash not surprisingly he also had one of the largest harems, housing more than five hundred concubines 2 . The Moroccan ruler was second in line of the Moroccan Alaouite dynasty and reigned from 1672 to 1727. Like other members of the dynasty, Moulay Ismail too claimed to be a descendant of Muhammad through his roots to Hassan ibn Ali. Known in his native country as the "Warrior King", Ismail fought the Ottoman Turks and gained respect for Moroccan sovereignty. Today though he is widely known for another reason, that of fathering more than eight hundred children.