Dag 168 6. ​​juli 2011 - Historie

Dag 168 6. ​​juli 2011 - HistorieWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Dag 168 6. ​​juli 2011

President Barack Obama tweeter et spørsmål under Twitter rådhus i East Room i Det hvite hus, 6. juli 2011. Twitter-grunnlegger og administrerende styreleder Jack Dorsey, som fungerte som rådhusmoderator, er avbildet til venstre.

09:15 PRESIDENTEN og VICEPRESIDENTEN mottar presidentens daglige orientering
det ovale kontor


10:45 PRESIDENTEN møter seniorrådgivere
det ovale kontor


11:15 PRESIDENTEN og VICEPRESIDENTEN møtes med finansminister Geithner
det ovale kontor


12:30 PRESIDENTEN og VICEPRESIDENTEN møtes til lunsj
Privat spisestue


14.00 PRESIDENTEN er vertskap for et Twitter rådhus
Østrom- transkripsjon

16:30 PRESIDENTEN og VICEPRESIDENTEN møter utenriksminister Clinton
det ovale kontor


26 U.S. Code § 168 - Akselerert kostnadsgjenvinningssystem

Et valg etter paragraf (2) (D) [1] eller (3) (D) kan foretas med hensyn til 1 eller flere eiendomsklasser for et avgiftspliktig år, og når det er foretatt med hensyn til en hvilken som helst klasse, skal det gjelde for all eiendom i slik klasse ble tatt i bruk i løpet av det skattepliktige året. Et slikt valg, når det er foretatt, skal være ugjenkallelig.

I denne seksjonen skal gjeldende gjenopprettingsperiode fastsettes i samsvar med følgende tabell:

I tilfelle av:

Gjeldende

utvinningstid

Boligutleie

Fast eiendom

Enhver jernbaneklassifisering eller tunnelboring

Med mindre annet er angitt i denne underdelen, er den gjeldende konvensjonen halvårskonvensjonen.

Halvårskonvensjonen er en konvensjon som behandler all eiendom som tas i bruk i løpet av et avgiftspliktig år (eller avhendes i løpet av et avgiftspliktig år) som tatt i bruk (eller avhendet) midt på dette avgiftspliktige året.

Midtmånedskonvensjonen er en konvensjon som behandler all eiendom som tas i bruk i løpet av en måned (eller avhendes i løpet av en måned) som tatt i bruk (eller avhendet) midt på denne måneden.

Midt-kvartalskonvensjonen er en konvensjon som behandler all eiendom som tas i bruk i løpet av et kvartal i et avgiftspliktig år (eller avhendes i løpet av et kvartal av et avgiftspliktig år) som tatt i bruk (eller avhendet) midt på dette fjerdedel.

Med mindre annet er angitt i denne underdelen, skal eiendommen klassifiseres under følgende tabell:

Eiendommen skal behandles som:

Hvis en slik eiendom har et klasseliv (i år) på:

Mer enn 4 men færre enn 10

10 eller mer, men mindre enn 16

16 eller mer, men mindre enn 20

20 eller mer, men mindre enn 25

Begrepet "20-årig eiendom" betyr innledende rydding og gradering av landforbedringer med hensyn til alle elektriske kraftoverførings- og distribusjonsanlegg.

Uttrykket "jernbaneklassifisering eller tunnelboring" betyr alle forbedringer som følge av utgravninger (inkludert tunnelering), bygging av fyllinger, rydninger, avledning av veier og bekker, nedstøpning av bakker og lignende arbeider som er nødvendige for å tilby, konstruere, rekonstruere, endre, beskytte, forbedre, erstatte eller gjenopprette en veiseng eller veibeskrivelse for jernbanespor.

Enhver film eller videobånd.

Alle verk som er resultatet av fiksering av en rekke musikalske, talte eller andre lyder, uavhengig av materialets art (for eksempel plater, bånd eller andre lydopptak) der slike lyder er nedfelt.

Når det gjelder eiendom som denne delen gjelder for, men for dette avsnittet, skal avskrivningsfradraget i henhold til § 167 bestemmes i henhold til bestemmelsene i denne seksjonen, som var gjeldende før endringene i § 201 i skattereformloven 1986.

I tilfelle av:

Gjenopprettingen

(i) Eiendom som ikke er beskrevet i ledd (ii) eller (iii)

(ii) Personlig eiendom uten klasseliv

(iii) Boligutleie

(iv) Fast eiendom

(v) Enhver jernbaneklassifisering eller tunnelboring eller vannforsyningseiendom

For bruk av paragraf (2), når det gjelder eiendom som er beskrevet i et av de følgende avsnittene i avsnitt (e) (3),

Hvis eiendom er beskrevet

i avsnitt:

Når det gjelder kvalifisert teknologisk utstyr, skal gjenvinningsperioden som brukes i henhold til nr. 2, være 5 år.

Når det gjelder biler eller lette lastebiler for generell bruk, skal gjenvinningsperioden som brukes i henhold til nr. 2, være 5 år.

Når det gjelder eiendommer i seksjon 1245 som er fast eiendom uten klasseliv, skal gjenvinningsperioden som brukes i henhold til paragraf (2) være 40 år.

Med mindre annet er angitt i dette avsnittet, betyr begrepet "skattefri obligasjonsfinansiert eiendom" enhver eiendom i den utstrekning eiendommen finansieres (direkte eller indirekte) av en forpliktelse som renten er fritatt for skatt etter § 103 (a) .

I henhold til avsnitt (A) skal inntektene fra enhver forpliktelse behandles som brukt til å finansiere eiendom som er anskaffet i forbindelse med utstedelsen av en slik forpliktelse i den rekkefølgen denne eiendommen tas i bruk.

Begrepet ”skattefri obligasjonsfinansiert eiendom” skal ikke omfatte kvalifiserte boligutleieprosjekter (i henhold til § 142 (a) (7)).

Hvis skattepliktige foretar et valg i henhold til dette avsnittet med hensyn til en eiendomsklasse for et avgiftspliktig år, skal det alternative avskrivningssystemet i henhold til dette ledd gjelde for alle eiendommer i denne klassen som er tatt i bruk i løpet av det skattemessige året. Til tross for foregående setning, når det gjelder boligutleieeiendommer, kan slike valg foretas separat for hver eiendom.

Et valg etter ledd (A), når det er foretatt, skal være ugjenkallelig.

Eiendommen beskrevet i dette avsnittet skal bestå av alle boligutleieeiendommer og kvalifisert forbedringseiendom som eies av en valgt eiendomshandel eller virksomhet (som definert i 163 (j) (7) (B)).

Med mindre annet er angitt i dette avsnittet, betyr begrepet “(B) Fast eiendom

Klausul (i) skal gjelde for enhver eiendom bare hvis andelen av eiendommen som er utleid til skattefrie enheter i diskvalifiserte leieavtaler er mer enn 35 prosent av eiendommen.

For bruk av dette avsnittet skal forbedringer av en eiendom (annet enn land) ikke behandles som en egen eiendom.

Underpunkt (IV) i ledd (ii) skal ikke gjelde eiendom som leies ut innen 3 måneder etter datoen eiendommen først ble brukt av (C) Unntak for kortsiktige leieavtaler

Eiendom skal ikke behandles som kortsiktig leiekontrakt.

Begrepet “seksjon 511. I henhold til avsnitt (B) (iii) skal enhver del av en eiendom som brukes på denne måten ikke behandles som utleid til en (E) fast eiendom definert

I dette avsnittet betyr begrepet "boligutleieeiendom.

I forbindelse med denne underavsnittet skal en organisasjon behandles som en organisasjon beskrevet i avsnitt (A) (ii) med hensyn til eiendom (annet enn eiendom som eies av en slik organisasjon) hvis denne organisasjonen var en organisasjon (annet enn et kooperativ beskrevet i § 521) fritatt for skatt pålagt av dette kapitlet når som helst i løpet av 5-årsperioden som slutter på datoen slik eiendommen først ble brukt av en slik organisasjon. Den foregående setningen og avsnitt (D) (ii) skal ikke gjelde for Federal Home Loan Mortgage Corporation.

Når det gjelder en organisasjon som tidligere var fritatt for skatt i henhold til § 501 (a) som en organisasjon beskrevet i seksjon 501 (c) (12), skal klausul (i) ikke gjelde for slik organisasjon med hensyn til eiendommer hvis organisasjonen ikke velger å bli fritatt for skatt etter § 501 (a) i løpet av den skattefrie bruksperioden med hensyn til slik eiendom.

For underpunkt (I), begrepet “(III) Valg

Ethvert valg under underpunkt (I), når det er foretatt, skal være ugjenkallelig.

Enhver organisasjon som er engasjert i aktiviteter som i hovedsak ligner dem som en forgjengerorganisasjon engasjerte seg i, skal lykkes med behandlingen under dette avsnittet av en slik forgjengerorganisasjon.

Punkt (II) i ledd (i) skal ikke gjelde for eiendom som leies ut innen 3 måneder etter datoen denne eiendommen først ble brukt av (4) Relaterte enheter I denne paragrafen—

Når det gjelder eiendom som er utleid til et partnerskap, skal avgjørelsen av om noen del av eiendommen er (B) Andre pass-thru enheter lagret enheter

Regler som ligner reglene i avsnitt (A) skal også gjelde for andre pass-through-enheter enn et partnerskap og for lagdelte partnerskap og andre enheter.

Med mindre det er bestemt på annen måte til tilfredshet for sekretæren, skal det antas at partnerne i et utenlandsk partnerskap (og mottakerne av andre utenlandske pass-through-enheter) er personer som ikke er (6) Behandling av eiendom som eies av partnerskap , etc.

Med hensyn til bokstav A, avsnitt 704 (c)), avhengig av hva som gir størst andel.

Når det gjelder paragraf (i), hvis en seksjon 704 (c)) kan variere i løpet av perioden en slik enhet er partner i partnerskapet, skal denne andelen være den høyeste andelen denne enheten kan motta.

For formålene i dette underavsnittet, for eiendommer som eies av et partnerskap som har både (E) Andre pass-thru enheter lagdelt enheter

Regler som ligner reglene i avsnittene (A), (B), (C) og (D) skal også gjelde for andre pass-through-enheter enn et partnerskap og for lagdelte partnerskap og andre enheter.

For bruk av dette avsnittet og avsnitt (5), med mindre annet er angitt i dette avsnittet, (ii) valg Hvis (I)

For underparagraf (I), for et selskap hvor aksjen er notert på et etablert verdipapirmarked, beholdes av en (III) § 318 for å gjelde

For bruk av denne klausulen, en paragraf 318 (bestemt uten hensyn til 50-prosentbegrensningen i avsnitt (a) (2) (C) derav).

I dette underavsnittet betyr begrepet “(8) forskrifter

Sekretæren skal forskrive forskrifter som er nødvendige eller hensiktsmessige for å utføre formålene i denne underavsnittet.

Begrepet "relatert periferiutstyr" betyr enhver hjelpemaskin (enten online eller offline) som er designet for å bli satt under kontroll av den sentrale behandlingsenheten til en datamaskin.

I dette avsnittet betyr begrepet "høyteknologisk medisinsk utstyr" enhver elektronisk, elektromekanisk eller (3) leieperiode

I forbindelse med ledd (i) i ledd (A) skal det ikke tas hensyn til noen mulighet for fornyelse til virkelig markedsverdi, bestemt på fornyelsestidspunktet, når det gjelder boligutleie.

I henhold til forskrifter kan en skattebetaler føre en eller flere generelle eiendelskontoer for alle eiendommer som denne delen gjelder. Bortsett fra det som er gitt i forskriftene, blir alle inntektene realisert ved eventuelle (5) endringer i bruken

Sekretæren skal ved forskrift fastsette metoden for å bestemme fradraget som er tillatt i henhold til § 167 (a) for enhver materiell eiendom for ethvert avgiftspliktig år (og de påfølgende avgiftspliktige årene) der eiendommen endrer status i henhold til denne seksjonen, men fortsetter å bli holdt av samme person.

Når det gjelder eiendom overført i en transaksjon beskrevet i avsnitt (B), skal overtakeren behandles som overdrager for beregning av avskrivningsfradraget som er bestemt i henhold til denne seksjonen, med hensyn til så mye av grunnlaget i overtakers hender som ikke overstiger det justerte grunnlaget i overdragernes hender. I alle tilfeller der denne seksjonen, som var i kraft før endringene i § 201 i skattereformloven fra 1986, gjaldt eiendommen i overdragers hender, skal henvisningen i foregående setning til denne seksjonen behandles som en henvisning til denne delen som sådan.

I henhold til forskrifter skal eiendom som avhendes og deretter erverves av skattebetaleren, behandles med det formål å beregne fradraget som er tillatt i henhold til (a) som om eiendommen ikke hadde blitt avhendet.

Når det gjelder bygninger som er reist (eller forbedringer gjort) på leide eiendommer, hvis en slik bygning eller forbedring er eiendom som denne delen gjelder, skal avskrivningsfradraget bestemmes i henhold til bestemmelsene i denne seksjonen.

For behandling av kvalifisert langsiktig eiendom konstruert eller forbedret i forbindelse med kontant- eller husleiereduksjon fra utleier til leietaker, se avsnitt 110 (b).

En måte som kravene i avsnitt (A) ikke er oppfylt på, er hvis skattyteren for ratemaking bruker en prosedyre eller justering som er i strid med kravene i avsnitt (A).

Prosedyrene og justeringene som skal behandles som inkonsekvente i henhold til paragraf (i), skal omfatte enhver prosedyre eller justering for ratemaking som bruker et estimat eller en fremskrivning av skattebetalers skattekostnad, avskrivningskostnader eller reserver for utsatt skatt i henhold til avsnitt ( A) (ii) med mindre slike estimater eller fremskrivninger også brukes til ratemaking, med hensyn til de to andre slike elementene og med hensyn til rentegrunnlaget.

Sekretæren kan ved forskrifter foreskrive prosedyrer og justeringer (i tillegg til de som er angitt i punkt (ii)) som skal behandles som inkonsekvente i henhold til paragraf (i).

I tilfelle § 167 (a) skal et beløp beregnes ved hjelp av metoden og perioden nevnt i bokstav A (i).

Begrepet "forskning og eksperimentering" har samme betydning som begrepet forskning og eksperimentell har under avsnitt 174.

Begrepene "seksjon 1245 eiendom" og "seksjon 1250 eiendom" har betydningen gitt slike vilkår i henholdsvis seksjonene 1245 (a) (3) og 1250 (c).

Begrepet "husdyr" inkluderer fjærfe.

Begrepet "kvalifisert leie-til-eie-eiendom" betyr eiendom som eies av en leie-til-egen forhandler for å bli underlagt en leie-til-egen-kontrakt.

Uttrykket "leie-til-egen-forhandler" betyr en person som i vanlig virksomhet regelmessig inngår husleiekontrakter med kunder for bruk av forbrukereiendom, hvis en vesentlig del av disse kontraktene opphører og eiendommen returneres til denne personen før mottak av alle betalinger som kreves for å overføre eierskapet til eiendommen fra denne personen til kunden.

Begrepet "forbrukereiendom" betyr håndgripelig personlig eiendom av en type som vanligvis brukes i hjemmet til personlig bruk.

Et slikt begrep skal ikke omfatte transportutstyr, administrative tjenester, lagre, administrative bygninger, hoteller eller moteller.

Slik sikt skal ikke omfatte eiendommer tatt i bruk etter 31. desember 2020.

Når det gjelder underavsnitt (a), skal gjeldende gjenvinningsperiode for kvalifisert indisk reservasjonseiendom bestemmes i samsvar med tabellen i nr. 2 i stedet for tabellen i avsnitt (c).

I forbindelse med avsnitt (1) -

I tilfelle av:

Fast eiendom

For å fastsette alternativ minimumsskattepliktig inntekt i henhold til § 55, skal fradraget i henhold til underavsnitt (a) for kvalifisert indisk reservasjonseiendom bestemmes i henhold til denne seksjonen uten hensyn til noen justering etter seksjon 56.

Avsnitt (A) (ii) skal ikke gjelde for kvalifisert infrastruktur som ligger utenfor det indiske reservatet hvis formålet med denne eiendommen er å koble til kvalifisert infrastruktur som ligger innenfor det indiske reservatet.

I forbindelse med denne underavsnittet skal utleie til andre av fast eiendom som ligger innenfor et indisk reservat, behandles som en aktiv utøvelse av en handel eller virksomhet innenfor et indisk reservasjon.

Enhver henvisning i dette underavsnittet til en bestemmelse som ikke finnes i denne tittelen, skal behandles i forbindelse med denne underavsnittet som en henvisning til denne bestemmelsen som gjelder på datoen for vedtakelsen av dette avsnittet.

Hvis en skattebetaler foretar et valg i henhold til dette avsnittet med hensyn til en eiendomsklasse for et avgiftspliktig år, gjelder ikke paragraf (1) for all eiendom i denne klassen som er tatt i bruk i løpet av det skattemessige året. Et slikt valg, når det er foretatt, skal være ugjenkallelig.

Dette ledd skal ikke gjelde eiendom som tas i bruk etter 31. desember 2020.

Når det gjelder eiendom som er 1. januar 2027.

I dette underavsnittet betyr begrepet “(iv) Anvendelse av avsnitt

Dette leddet skal ikke gjelde eiendom som er beskrevet i avsnitt (C).

Når en skattebetaler produserer, bygger eller produserer eiendom for skattyterens eget bruk, skal kravene i nr. III) i bokstav (B) (i) behandles som oppfylt hvis skattyteren begynner å produsere, konstruere eller produsere eiendommen før 1. januar 2027.

Når det gjelder en personbil (som definert i seksjon 280F (d) (5)) som er kvalifisert eiendom, skal sekretæren øke begrensningen i henhold til seksjon 280F (a) (1) (A) (i) med $ 8000.

Fradraget som er tillatt i henhold til nr. 1, skal tas i betraktning ved beregning av gjenvinningsbeløp i henhold til seksjon 280F (b) (2).

For å fastsette alternativ minimumsskattepliktig inntekt i henhold til § 55, skal fradraget i henhold til seksjon 167 for (H) produksjon tatt i bruk I henhold til bokstav A) -

Et valg i henhold til dette avsnittet kan bare oppheves med samtykke fra sekretæren.

Hvis dette avsnittet gjelder for et spesifisert anlegg, skal det angitte anlegget ikke behandles som (E) Fradrag tillatt ved beregning av minsteavgift

Regler som ligner reglene i paragraf (2) (G) skal gjelde for formålene i dette avsnittet.

Hvis en skattyter foretar et valg i henhold til dette avsnittet med hensyn til en eiendomsklasse for et avgiftspliktig år, gjelder ikke paragrafene (1) og (2) (F) for noen (8) nedfelling I tilfelle 28. september 2017 , og tatt i bruk av skattebetaleren etter 27. september 2017, skal paragraf (6) brukes ved å erstatte hver prosentandel deri—

Ethvert valg i henhold til dette avsnittet skal foretas på det tidspunktet og i den form og måte sekretæren kan foreskrive.

Et slikt begrep skal ikke omfatte eiendom som underavsnitt (k) gjelder.

Et slikt begrep skal ikke omfatte eiendom som er beskrevet i ledd (k) (2) (D).

Et slikt uttrykk skal ikke omfatte eiendom som en del av den finansieres med inntekt fra forpliktelser som renter er fritatt for skatt i henhold til § 103.

Hvis en skattyter foretar et valg i henhold til dette avsnittet med hensyn til en eiendomsklasse for et avgiftspliktig år, skal denne underavsnittet ikke gjelde for alle eiendommer i denne klassen som er tatt i bruk i løpet av det avgiftspliktige året.

For bruk av denne underavsnittet gjelder regler som ligner reglene i avsnitt (k) (2) (E).

For bruk av denne underavsnittet gjelder regler som ligner reglene i underavsnitt (k) (2) (G).

For bruk av dette ledd skal regler som ligner reglene i § 179 (d) (10) gjelde for enhver kvalifisert andre generasjon biodrivstoffanleggseiendom som opphører å være kvalifisert andre generasjon biodrivstoffanleggseiendom.

Begrepet "kvalifisert gjenbruk og resirkuleringseiendom" skal ikke omfatte eiendommer som ledd (k) (bestemt uten hensyn til paragraf (4) derav) gjelder.

Begrepet "kvalifisert gjenbruk og resirkuleringseiendom" skal ikke omfatte eiendommer som det alternative avskrivningssystemet under (g) gjelder for, bestemt uten hensyn til paragraf (7) i underavsnitt (g) (angående valg om system skal gjelde).

Hvis en skattyter foretar et valg i henhold til denne klausulen med hensyn til en eiendomsklasse for et avgiftspliktig år, skal denne underavsnittet ikke gjelde for all eiendom i denne klassen som er tatt i bruk i løpet av det skattemessige året.

Når en skattyter produserer, bygger eller produserer eiendom til skattyterens eget bruk, skal kravene i ledd (iv) i ledd (A) behandles som oppfylt hvis skattyter begynner å produsere, bygge eller produsere eiendommen etter august 31, 2008.

For å fastsette alternativ minimumsavgiftspliktig inntekt i henhold til § 55, skal fradraget under (a) for kvalifisert gjenbruk og gjenvinning av eiendom fastsettes i henhold til denne seksjonen uten hensyn til noen justering i henhold til § 56.

Begrepet "gjenbruk og resirkulering av eiendom" betyr alle maskiner og utstyr (ikke bygninger eller eiendommer), sammen med alle tilhørende utstyr, inkludert programvare som er nødvendig for å betjene slikt utstyr, som utelukkende brukes til å samle, distribuere eller resirkulere kvalifisert gjenbruk og resirkulerbare materialer.

Slike begreper inkluderer ikke rullende materiell eller annet utstyr som brukes til å transportere gjenbruk og resirkulerbart materiale.

Begrepet "kvalifisert gjenbruk og resirkulerbare materialer" betyr skrapplast, skrapglass, tekstilt skrap, skrapgummi, skrapemballasje, gjenvunnet fiber, jernholdige og ikke -jernholdige metaller eller elektronisk skrap generert av en person eller virksomhet.

Begrepet "resirkulering" eller "resirkulering" betyr den prosessen (inkludert sortering) der slitte eller overflødige materialer produseres eller bearbeides til varer av spesifikasjonsklasse som er egnet for bruk som erstatning eller erstatning for jomfruelige materialer ved produksjon av håndgripelige forbruker- og kommersielle produkter , inkludert emballasje.

[1] Se referanser i tekstnotatet nedenfor.

[3] Så i originalen. Ordet "eller" bør sannsynligvis ikke vises.

Paragraf (2) (D), referert til i underavsnittet. (b) (5), betyr par. (2) (D) i subsec. (b) i denne delen, som ble redesignet par. (2) (C) i subsec. (b) av Pub. L. 115–97, tittel I, § 13203 (b), 22. desember 2017, 131 Stat. 2109.

Datoen for vedtakelsen av inntektsavstemningsloven av 1990, referert til i underordnet. (e) (3) (B) (vi) (II), (III), (g) (4) (K) og (i) (1), er datoen for vedtakelsen av Pub. L. 101–508, som ble godkjent 5. november 1990.

§ 168 (e) som var i kraft før endringene i skattereformloven fra 1986, referert til i underavsnittet. (f) (5) (A) (i), er underavsnitt. (e) i denne seksjonen før den generelle endringen av denne delen av Pub. L. 99–514.

Datoen for vedtakelsen av dette avsnittet, referert til i underavsnittet. (f) (5) (B) (ii) (I), betyr sannsynligvis datoen for vedtakelsen av Pub. L. 99–514, som ble godkjent 22. oktober 1986.

Skattereformloven av 1986, referert til i underordnet. (f) (5) (B) (iii), (C) og (i) (7) (A), er Pub. L. 99–514, seksjon 201 (a) som generelt endret denne delen.

Communications Satellite Act fra 1962, referert til i underavsnitt. (i) (10) (C), er Pub. L. 87–624, 31. august 1962, 76 Stat. 419, med endringer, som generelt er klassifisert til kapittel 6 (§ 701 flg.) I tittel 47, Telekommunikasjon. For fullstendig klassifisering av denne loven til koden, se notatet Short Title som er beskrevet under seksjon 701 i tittel 47 og tabeller.

Datoen for vedtakelsen av denne setningen, referert til i underavsnitt. (j) (6), er datoen for vedtakelsen av Pub. L. 105–34, som ble godkjent 5. august 1997.

Datoen for vedtakelsen av dette avsnittet, referert til i underavsnittet. (j) (7), er datoen for vedtakelsen av Pub. L. 103–66, som ble godkjent 10. august 1993.

Datoen for ikrafttredelse av dette underavsnittet, referert til i underavsnitt. (l) (2) (B), (C), er datoen for vedtakelsen av Pub. L. 109–432, som ble godkjent 20. desember 2006.

Par. (3) i § 165 (h), referert til i underavsnitt. (n) (3) (B), (C), ble opphevet av Pub. L. 113–295, div. A, tittel II, § 221 (a) (27) (A), 19. desember 2014, 128 Stat. 4040. Imidlertid er begrepene "føderalt erklært katastrofe" og "katastrofeområde" definert andre steder i den delen.

Pub. L. 110–234 og Pub. L. 110–246 gjorde identiske endringer i denne delen. Endringene fra Pub. L. 110–234 ble opphevet ved seksjon 4 (a) i Pub. L. 110–246.

En tidligere seksjon 168, handlinger 16. august 1954, kap. 746, 68A Stat. 52. 26. august 1957, Pub. L. 85–165, § 4, 71 Stat. 414 2. september 1958, Pub. L. 85–866, tittel I, § 9 (a), (b), 72 Stat. 1608, 1609, knyttet til fradrag med hensyn til amortisering av beredskapsanlegg, før opphevelse av Pub. L. 94–455, tittel XIX, § 1951 (b) (4) (A), 4. oktober 1976, 90 Stat. 1837.

Subsec. (e) (6) (A). Pub. L. 116–136, § 2307 (a) (1) (B), innsatt “gjort av skattebetaleren” etter “enhver forbedring”.

Subsec. (g) (3) (B). Pub. L. 116–136, § 2307 (a) (2), slo ut tabellelementet knyttet til underpar. (D) (v) og innsatt tabellelement knyttet til underpar. (E) (vii).

2019 — Subsec. (e) (3) (A) (i) (I). Pub. L. 116–94, § 114 (a) (1), erstattet “1. januar 2021” med “1. januar 2018”.

Subsec. (e) (3) (A) (i) (II). Pub. L. 116–94, § 114 (a) (2), erstattet “31. desember 2020” med “31. desember 2017”.

Subsec. (i) (15) (D). Pub. L. 116–94, § 115 (a), erstattet “31. desember 2020” med “31. desember 2017”.

Subsec. (j) (9). Pub. L. 116–94, § 116 (a), erstattet “31. desember 2020” med “31. desember 2017”.

Subsec. (l) (2) (D). Pub. L. 116–94, § 130 (a), erstattet “1. januar 2021” med “1. januar 2018”.

2018 — Subsec. (d) (3) (B) (i). Pub. L. 115–141, § 401 (a) (49), innsatt komma etter “fast eiendom”.

Subsec. (e) (3) (A) (i) (I). Pub. L. 115–123, § 40304 (a) (1), erstattet “1. januar 2018” med “1. januar 2017”.

Subsec. (e) (3) (A) (i) (II). Pub. L. 115–123, § 40304 (a) (2), erstattet “31. desember 2017” med “31. desember 2016”.

Subsec. (e) (3) (B). Pub. L. 115–141, § 302 (a) (2), erstattet “underpunkt (I) eller (II) i ledd (vi) på grunn av å værePub. L. 115–141, § 302 (a) (1), erstattet “har en kraftproduksjonskapasitet på ikke større enn 80 megawatt, eller” for ”er et kvalifiserende anlegg for liten kraftproduksjon i betydningen av § 3 (17) ( C) i Federal Power Act (16 USC 796 (17) (C)), i kraft 1. september 1986, eller ”.

Subsec. (g) (4) (G). Pub. L. 115–141, § 401 (d) (1) (D) (iv), slo "(annet enn et selskap som har valg i kraft i henhold til § 936)" etter "innenlandsk selskap".

Subsec. (i) (15) (D). Pub. L. 115–123, § 40305 (a), erstattet “31. desember 2017” med “31. desember 2016”.

Subsec. (j) (3). Pub. L. 115–141, § 101 (e) (1), substituert Pub. L. 115–141, § 101 (e) (2), erstattet “avsnitt (1)” med “dette underavsnittet”.

Subsec. (j) (9). Pub. L. 115–123, § 40306 (a), erstattet “31. desember 2017” med “31. desember 2016”.

Subsec. (k) (2) (B) (i) (III). Pub. L. 115–141, § 101 (d) (1), innsatt “bindende” før “kontrakt”.

Subsec. (k) (5) (B) (ii). Pub. L. 115–141, § 101 (d) (2), innsatt “avling eller” etter “mer enn én” og “en salgbar avling eller avling av” etter “begynner å bære”.

Subsec. (l) (2) (D). Pub. L. 115–123, § 40412 (a), erstattet “1. januar 2018” med “1. januar 2017”.

Subsec. (n). Pub. L. 115–141, § 401 (b) (13) (A), slo ut sekund. (n) som vedrørte særskilt godtgjørelse for kvalifisert eiendom for katastrofehjelp.

2017 — Subsec. (b) (2) (B) til (D). Pub. L. 115–97, § 13203 (b), redesignede delpar. (C) og (D) som henholdsvis (B) og (C), og slo ut tidligere underpar. (B) som lyder som følger: "enhver eiendom som brukes i en oppdrettsvirksomhet (i betydningen i seksjon 263A (e) (4)),".

Subsec. (b) (3) (G) til (I). Pub. L. 115–97, § 13204 (a) (2), lagt til underparagraf. (G) og slo ut tidligere underpar. (G) til (I) som lyder som følger:

“(G) Kvalifisert eiendomsforbedringseiendom beskrevet i avsnitt (e) (6).

“(H) Kvalifisert restauranteiendom beskrevet i avsnitt (e) (7).

"(I) Kvalifisert detaljhandelsforbedringseiendom beskrevet i avsnitt (e) (8)."

Subsec. (e) (3) (B) (vii). Pub. L. 115–97, § 13203 (a), erstattet “etter 31. desember 2017” med “etter 31. desember 2008, og som tas i bruk før 1. januar 2010”.

Subsec. (e) (3) (E) (iv) til (ix). Pub. L. 115–97, § 13204 (a) (1) (A), redesignet cls. (vi) til (viii) som (iv) til (vi), henholdsvis, og slo ut tidligere klasser. (iv), (v) og (ix) som lyder som følger:

"(Iv) enhver kvalifisert eiendomsforbedringseiendom,

“(V) enhver kvalifisert restauranteiendom,

"(Ix) enhver kvalifisert detaljhandelsforbedringseiendom."

Subsec. (e) (6). Pub. L. 115–97, § 13204 (a) (1) (B), (4) (B) (i), lagt til par. (6) og slo ut tidligere par. (6) som definerte "kvalifisert eiendomsforbedringseiendom".

Subsec. (e) (7), (8). Pub. L. 115–97, § 13204 (a) (1) (B), slo ut pars. (7) og (8) som definerte henholdsvis “kvalifisert restauranteiendom” og “kvalifisert detaljhandelsforbedringseiendom”.

Subsec. (g) (2) (C) (iii) til (v). Pub. L. 115–97, § 13204 (a) (3) (C), la til elementer (iii) til (v) i tabellen og slo ut tidligere elementer (iii) og (iv) som var knyttet til fast eiendom ogPub. L. 115–97, § 13204 (a) (3) (B), innsatte tabellelementer knyttet til delpar. (D) (v) og (E) (iv) til (vi) og slo ut tabellelementer knyttet til underpar. (E) (iv) til (ix).

Subsec. (i) (7) (B). Pub. L. 115–97, § 13504 (b) (1), slo til slutt bestemmelser som lyder som følger: “Avsnitt (A) skal ikke gjelde ved opphør av et partnerskap i henhold til § 708 (b) (1) (B). "

Subsec. (k). Pub. L. 115–97, § 13201 (b) (2) (B), slo "ervervet etter 31. desember 2007 og før 1. januar 2020" etter "eiendom" i overskriften.

Subsec. (k) (1) (A). Pub. L. 115–97, § 13201 (a) (1) (A), erstattet “thePub. L. 115–97, § 13201 (g) (1), lagt til subcl. (IV). Subkl. (IV) ble tilsatt til kl. (i) etter tidligere underkl. (IV) ble slått ut av Pub. L. 115–97, § 13204 (a) (4) (A), med tanke på katalogspråk som endrer kl. (i) "endret ved avsnitt 13204". Se nedenfor.

Pub. L. 115–97, § 13204 (a) (4) (A), slo ut underkl. (IV) som lyder som følger: “which isPub. L. 115–97, § 13201 (g) (1), lagt til subcl. (V).

Subsec. (k) (2) (A) (ii). Pub. L. 115–97, § 13201 (c) (1), endret cl. (ii) generelt. Før endring, kl. (ii) leses som følger: "den opprinnelige bruken begynner med skattebetaleren, og".

Subsec. (k) (2) (A) (iii). Pub. L. 115–97, § 13201 (b) (1) (A) (i), erstattet “1. januar 2027” med “1. januar 2020”.

Subsec. (k) (2) (B) (i) (II). Pub. L. 115–97, § 13201 (b) (1) (A) (ii) (I), erstattet “1. januar 2028” med “1. januar 2021”.

Subsec. (k) (2) (B) (i) (III). Pub. L. 115–97, § 13201 (b) (1) (A) (i), erstattet “1. januar 2027” med “1. januar 2020”.

Subsec. (k) (2) (B) (ii). Pub. L. 115–97, § 13201 (b) (1) (A) (ii) (II), erstattet “før 1. januar 2027” med “før 1. januar 2020” i overskrift.

Pub. L. 115–97, § 13201 (b) (1) (A) (i), erstattet “1. januar 2027” med “1. januar 2020”.

Subsec. (k) (2) (E) (i). Pub. L. 115–97, § 13201 (b) (1) (A) (i), erstattet “1. januar 2027” med “1. januar 2020”.

Subsec. (k) (2) (E) (ii). Pub. L. 115–97, § 13201 (c) (2), endret kl. (ii) generelt. Før endringen, lyder teksten som følger: “For bruk av ledd (iii) og ledd (A) (ii), hvis eiendom er—

“(I) opprinnelig tatt i bruk av en person, og

"(II) solgt og leid tilbake av en slik person innen 3 måneder etter datoen eiendommen opprinnelig ble tatt i bruk,

slik eiendom skal behandles som opprinnelig tatt i bruk tidligst den datoen da denne eiendommen ble brukt under tilbakeleien som er referert til i underpunkt (II). ”

Subsec. (k) (2) (E) (iii) (I). Pub. L. 115–97, § 13201 (c) (3), endret underkl. (I) generelt. Før endring subcl. (I) leste slik: "eiendom er opprinnelig tatt i bruk av utleier av slik eiendom",.

Subsec. (k) (2) (F) (iii). Pub. L. 115–97, § 13201 (f), erstattet “anskaffet av skattyter før 28. september 2017 og tatt i bruk av skattyter etter 27. september 2017” for “tatt i bruk av skattyter etter 31. desember 2017 ”I innledende bestemmelser.

Subsec. (k) (3). Pub. L. 115–97, § 13204 (a) (4) (B) (ii), slo ut par. (3) som definerte Pub. L. 115–97, § 12001 (b) (13), slo ut par. (4) som gjaldt valg for å akselerere AMT -kreditter i stedet for bonusavskrivninger.

Subsec. (k) (5) (A). Pub. L. 115–97, § 13201 (b) (1) (B), erstattet “1. januar 2027” med “1. januar 2020” i innledende bestemmelser.

"(I) for en plante som er plantet (eller podet) i 2018, '40 prosent ', og

"(Ii) for en plante som er plantet (eller podet) i løpet av 2019," 30 prosent "."

“(A) når det gjelder eiendom som ble tatt i bruk i 2018 (eller for eiendom som ble tatt i bruk i 2019 og beskrevet i avsnitt (2) (B) eller (C) (bestemt ved å erstatte‘ 2019 ’med’ 2020 'i avsnitt 2 (B) (i) (III) og (ii) og avsnitt (2) (E) (i)), '40 prosent',

"(B) når det gjelder eiendom som ble tatt i bruk i 2019 (eller for eiendom som ble tatt i bruk i 2020 og beskrevet i avsnitt (2) (B) eller (C)," 30 prosent "."

2015 — Subsec. (e) (3) (A) (i) (I). Pub. L. 114–113, § 165 (a) (1), erstattet “1. januar 2017” med “1. januar 2015”.

Subsec. (e) (3) (A) (i) (II). Pub. L. 114–113, § 165 (a) (2), erstattet “31. desember 2016” med “31. desember 2014”.

Subsec. (e) (3) (E) (iv), (v). Pub. L. 114–113, § 123 (a), slo ”tatt i bruk før 1. januar 2015” etter “eiendom”.

Subsec. (e) (3) (E) (ix). Pub. L. 114–113, § 123 (b), slo ”tatt i bruk etter 31. desember 2008 og før 1. januar 2015” etter “eiendom”.

Subsec. (e) (6). Pub. L. 114–113, § 143 (b) (6) (A), i innledende bestemmelser, erstattet “I denne paragraf—” med “Begrepet” kvalifisert eiendomsforbedringseiendom ”har betydningen gitt slik begrep i § 168 (k) (3) bortsett fra at følgende særregler skal gjelde: ”lagt til delpar. (A) til (C) og redesignede tidligere delpar. (A) og (B) som (D) og (E), henholdsvis og i underpar. (E), erstattet "underpunkt (D)" med "avsnitt (A)" i innledende bestemmelser.

Subsec. (e) (7) (B). Pub. L. 114–113, § 143 (b) (6) (B), substituert Pub. L. 114–113, § 143 (b) (6) (C), slo ut underordnet. (D). Teksten lyder som følger: “Eiendom beskrevet i dette avsnittet som ikke er kvalifisert utleie av eiendomsrett, skal ikke ansesPub. L. 114–113, § 166 (a), erstattet “31. desember 2016” med “31. desember 2014”.

Subsec. (j) (8). Pub. L. 114–113, § 167 (b), tillegg par. (8). Tidligere par. (8) redesignet (9).

Pub. L. 114–113, § 167 (a), erstattet “31. desember 2016” med “31. desember 2014”.

Subsec. (j) (9). Pub. L. 114–113, § 167 (b), redesignet par. (8) som (9).

Subsec. (k). Pub. L. 114–113, § 143 (b) (6) (J), erstattet “og før 1. januar 2020” med “og før 1. januar 2016” i overskrift.

Pub. L. 114–113, § 143 (a) (4) (A), erstattet “1. januar 2016” med “1. januar 2015” i overskrift.

Subsec. (k) (2). Pub. L. 114–113, § 143 (b) (1), endret par. (2) generelt. Før endring, par. (2) relatert til betydningen avPub. L. 114–113, § 143 (a) (1) (B), erstattet “1. januar 2016” med “1. januar 2015” uansett hvor det vises.

Subsec. (k) (2) (A) (iv). Pub. L. 114–113, § 143 (a) (1) (A), erstattet “1. januar 2017” med “1. januar 2016”.

Subsec. (k) (2) (B) (ii). Pub. L. 114–113, § 143 (a) (4) (B), erstattet “før 1. januar 2016” med “før 1. januar 2015” i overskrift.

Subsec. (k) (3). Pub. L. 114–113, § 143 (b) (2), endret par. (3) generelt. Før endring, par. (3) relatert til betydningen av kvalifisert eiendomsforbedringseiendom med formål under (k).

Subsec. (k) (4). Pub. L.114–113, § 143 (b) (3), endret par. (4) generelt. Før endring, par. (4) knyttet til valg for å akselerere AMT og forskningskreditter i stedet for bonusavskrivninger.

Subsec. (k) (4) (D) (iii) (II). Pub. L. 114–113, § 143 (a) (3) (A), erstattet “1. januar 2016” med “1. januar 2015”.

Subsec. (l) (2) (D). Pub. L. 114–113, § 189 (a), erstattet “1. januar 2017” med “1. januar 2015”.

Subsec. (l) (3) (A). Pub. L. 114–113, § 143 (b) (6) (E) (i), erstattet “avsnitt (k)” med “§ 168 (k)”.

Subsec. (l) (3) (B). Pub. L. 114–113, § 143 (b) (6) (E) (ii), erstattet “avsnitt (k) (2) (D)” med “seksjon 168 (k) (2) (D) (i) ”.

Subsec. (l) (4). Pub. L. 114–113, § 143 (b) (6) (F), erstattet ”underavsnitt (k) (2) (E) skal gjelde.” for “avsnitt (E) i § 168 (k) (2) skal gjelde, bortsett fra at slike avsnitt skal brukes—

"(A) ved å erstatte" datoen for vedtakelsen av underavsnitt (l) "for" 31. desember 2007 "hvert sted det vises der, og

“(B) ved å erstatte‘ Subsec. (l) (5). Pub. L. 114–113, § 143 (b) (6) (G), erstattet “avsnitt (k) (2) (G)” med “seksjon 168 (k) (2) (G)”.

2014 — Subsec. (b) (5). Pub. L. 113–295, § 210 (g) (2) (A), erstattet “avsnitt (2) (D)” med “avsnitt (2) (C)”.

Subsec. (e) (3) (A) (i) (I). Pub. L. 113–295, § 121 (a) (1), erstattet “1. januar 2015” med “1. januar 2014”.

Subsec. (e) (3) (A) (i) (II). Pub. L. 113–295, § 121 (a) (2), erstattet “31. desember 2014” med “31. desember 2013”.

Subsec. (e) (3) (E) (iv), (v), (ix). Pub. L. 113–295, § 122 (a), erstattet “1. januar 2015” med “1. januar 2014”.

Subsec. (e) (7) (B), (8) (D). Pub. L. 113–295, § 211 (b), innsatt “som ikke er kvalifisert eiendomsforbedringseiendom” etter “Eiendom beskrevet i dette avsnittet”.

Subsec. (i) (15) (D). Pub. L. 113–295, § 123 (a), erstattet “31. desember 2014” med “31. desember 2013”.

Subsec. (i) (18) (A) (ii), (19) (A) (ii). Pub. L. 113–295, § 210 (c), erstattet “16 år” med “10 år”.

Subsec. (j) (8). Pub. L. 113–295, § 124 (a), erstattet “31. desember 2014” med “31. desember 2013”.

Subsec. (k). Pub. L. 113–295, § 125 (d) (1), erstattet “1. januar 2015” med “1. januar 2014” i overskrift.

Subsec. (k) (2). Pub. L. 113–295, § 125 (a) (2), erstattet “1. januar 2015” med “1. januar 2014” uansett hvor det vises.

Subsec. (k) (2) (A) (iv). Pub. L. 113–295, § 125 (a) (1), erstattet “1. januar 2016” med “1. januar 2015”.

Subsec. (k) (2) (B) (i) (IV). Pub. L. 113–295, § 214 (b), erstattet “klausul gjelder også” for “klausuler gjelder også”.

Subsec. (k) (2) (B) (ii). Pub. L. 113–295, § 125 (d) (2), erstattet “før 1. januar 2015” med “før 1. januar 2014” i overskrift.

Subsec. (k) (4) (C) (i). Pub. L. 113–295, § 210 (g) (2) (B), erstattet med ”underavsnitt (b) (2) (D)” med “underavsnitt (b) (2) (C)” ved avslutning av bestemmelser.

Subsec. (k) (4) (D) (iii) (II). Pub. L. 113–295, § 125 (c) (1), erstattet “1. januar 2015” med “1. januar 2014”.

Subsec. (k) (4) (E) (iv). Pub. L. 113–295, § 212 (b), erstattet “justert netto minsteskatt” med “justert minsteskatt”.

Subsec. (k) (4) (J) (iii). Pub. L. 113–295, § 202 (e), erstattet “sitt første skattepliktige år som slutter etter 31. desember 2010” med “ethvert skattepliktig år som slutter etter 31. desember 2010” i innledende bestemmelser.

Subsec. (l) (2) (D). Pub. L. 113–295, § 157 (a), erstattet “1. januar 2015” med “1. januar 2014”.

Subsec. (m) (2) (B) (i). Pub. L. 113–295, § 210 (d), erstattet “underavsnitt (k) (bestemt uten hensyn til paragraf (4) derav)” med ”§ 168 (k)”.

Subsec. (n) (2) (C) (ii). Pub. L. 113–295, § 125 (d) (3), erstattet “1. januar 2015” med “1. januar 2014”.

2013 — Subsec. (e) (3) (E) (iv), (v), (ix). Pub. L. 112–240, § 311 (a), erstattet “1. januar 2014” med “1. januar 2012”.

Subsec. (i) (9) (A) (ii). Pub. L. 112–240, § 331 (d), innsatt “(med hensyn til alle valg foretatt av skattyter under denne seksjonen)” etter “slik eiendom”.

Subsec. (i) (15) (D). Pub. L. 112–240, § 312 (a), erstattet “31. desember 2013” ​​med “31. desember 2011”.

Subsec. (j) (8). Pub. L. 112–240, § 313 (a), erstattet “31. desember 2013” ​​med “31. desember 2011”.

Subsec. (k). Pub. L. 112–240, § 331 (e) (1), erstattet “1. januar 2014” med “1. januar 2013” ​​i overskrift.

Subsec. (k) (2). Pub. L. 112–240, § 331 (a) (2), erstattet “1. januar 2014” med “1. januar 2013” ​​uansett hvor det vises.

Subsec. (k) (2) (A) (iv). Pub. L. 112–240, § 331 (a) (1), erstattet “1. januar 2015” med “1. januar 2014”.

Subsec. (k) (2) (B) (ii). Pub. L. 112–240, § 331 (e) (2), erstattet “før 1. januar 2014” med “før 1. januar 2013” ​​i overskrift.

Subsec. (l). Pub. L. 112–240, § 410 (b) (2) (C), erstattet “andre generasjon” med “cellulose” i overskriften.

Pub. L. 112–240, § 410 (b) (2) (A), erstattet “andre generasjon biodrivstoff” med “cellulosebiobrensel” uansett hvor det vises i teksten.

Subsec. (l) (2). Pub. L. 112–240, § 410 (b) (2) (D), erstattet “andre generasjon” med “cellulose” i overskriften.

Subsec. (l) (2) (A). Pub. L. 112–240, § 410 (b) (1), erstattet “utelukkende for å produsere andre generasjon biodrivstoff (som definert i seksjon 40 (b) (6) (E))” med “utelukkende for å produsere biobrensel av cellulose”.

Subsec. (l) (2) (D). Pub. L. 112–240, § 410 (a) (1), erstattet “1. januar 2014” med “1. januar 2013”.

Subsec. (l) (3) til (8). Pub. L. 112–240, § 410 (b) (2) (B), redesignede pars. (4) til (8) som (3) til (7), og slo tidligere par. (3). Teksten lyder som følger: "Begrepet" cellulosebiobrensel "betyr alt flytende drivstoff som er produsert av lignocellulosisk eller hemicellulosisk materiale som er tilgjengelig på fornybar eller tilbakevendende basis."

Subsec. (n) (2) (C) (ii). Pub. L. 112–240, § 331 (e) (3), erstattet “1. januar 2014” med “1. januar 2013”.

2010 — Subsec. (e) (3) (E) (iv), (v), (ix). Pub. L. 111–312, § 737 (a), erstattet “1. januar 2012” med “1. januar 2010”.

Subsec. (e) (7) (A) (i). Pub. L. 111–312, § 737 (b) (1), slo til ”hvis en slik bygning tas i bruk etter 31. desember 2008 og før 1. januar 2010,” etter “bygning”.

Subsec. (e) (8) (E). Pub. L. 111–312, § 737 (b) (2), slo ut underpar. (E). Teksten lyder som følger: "Et slikt begrep skal ikke omfatte forbedringer som tas i bruk etter 31. desember 2009."

Subsec. (i) (15) (D). Pub. L. 111–312, § 738 (a), erstattet “31. desember 2011” med “31. desember 2009”.

Subsec. (j) (8). Pub. L. 111–312, § 739 (a), erstattet “31. desember 2011” med “31. desember 2009”.

Subsec. (k). Pub. L. 111–312, § 401 (d) (1), erstattet “1. januar 2013” ​​med “1. januar 2011” i overskrift.

Pub. L. 111–240, § 2022 (b) (1), erstattet “1. januar 2011” med “1. januar 2010” i overskrift.

Subsec. (k) (2) (A) (iii). Pub. L. 111–312, § 401 (a) (2), erstattet “1. januar 2013” ​​med “1. januar 2011” i underkl. (I) og (II).

Pub. L. 111–240, § 2022 (a) (2), erstattet “1. januar 2011” med “1. januar 2010” i underkl. (I) og (II).

Subsec. (k) (2) (A) (iv). Pub. L. 111–312, § 401 (a), erstattet “1. januar 2013” ​​med “1. januar 2011” og “1. januar 2014” med “1. januar 2012”.

Pub. L. 111–240, § 2022 (a), erstattet “1. januar 2011” med “1. januar 2010” og “1. januar 2012” med “1. januar 2011”.

Subsec. (k) (2) (B) (ii). Pub. L. 111–312, § 401 (a) (2), (d) (2), erstattet “før 1. januar 2013” ​​med “før 1. januar 2011” i overskrift og “1. januar 2013” ​​for “1. januar 2011” i tekst.

Pub. L. 111–240, § 2022 (a) (2), (b) (2), erstattet “før 1. januar 2011” med “før 1. januar 2010” i overskrift og “1. januar 2011” for "1. januar 2010" i tekst.

Subsec. (k) (2) (E) (i). Pub. L. 111–312, § 401 (a) (2), erstattet “1. januar 2013” ​​med “1. januar 2011”.

Pub. L. 111–240, § 2022 (a) (2), erstattet “1. januar 2011” med “1. januar 2010”.

Subsec. (k) (4) (D) (iii). Pub. L. 111–312, § 401 (d) (3) (C), erstattet periode med komma på slutten.

Pub. L. 111–312, § 401 (c) (1), erstattet “eller produksjon—” for “eller produksjon etter 31. mars 2008, og før 1. januar 2010, skal tas i betraktning under bokstav B) (ii) ) derav, ”og lagt til underklasser. (I) og (II) og avsluttende bestemmelser.

Subsec. (k) (4) (D) (iv), (v). Pub. L. 111–312, § 401 (d) (3) (A), slo ut kl. (iv) og (v) som lyder som følger:

"(Iv)" 1. januar 2011 "skal erstattes av" 1. januar 2012 "i avsnitt (A) (iv) derav, og

"(V)" 1. januar 2010 "skal erstattes av" 1. januar 2011 "hvert sted det vises i avsnitt (A) derav."

Subsec. (l) (5) (B). Pub. L. 111–312, § 401 (d) (4) (B), (C), redesignet underpar. (C) som (B) og slo ut tidligere underpar. (B) som lyder slik: "ved å erstatte" 1. januar 2013 "med" 1. januar 2011 "i punkt (i) derav, og".

Pub. L. 111–240, § 2022 (b) (4), erstattet “1. januar 2011” med “1. januar 2010”.

Subsec. (n) (2) (C) (ii). Pub. L. 111–312, § 401 (d) (5), erstattet “1. januar 2013” ​​med “1. januar 2011”.

Pub. L. 111–240, § 2022 (b) (5), erstattet “1. januar 2011” med “1. januar 2010”.

2009 — Subsec. (k). Pub. L. 111–5, § 1201 (a) (2) (A), erstattet “1. januar 2010” med “1. januar 2009” i overskrift.

Subsec. (k) (2) (A) (iii) (I), (II). Pub. L. 111–5, § 1201 (a) (1) (B), erstattet “1. januar 2010” med “1. januar 2009”.

Subsec. (k) (2) (A) (iv). Pub. L. 111–5, § 1201 (a) (1), erstattet “1. januar 2010” med “1. januar 2009” og “1. januar 2011”. for "1. januar 2010."

Subsec. (k) (2) (B) (ii). Pub. L. 111–5, § 1201 (a) (1) (B), (2) (B), erstattet “før 1. januar 2010” med “før 1. januar 2009” i overskrift og “1. januar, 2010 ”for“ 1. januar 2009 ”i tekst.

Subsec. (k) (2) (E) (i). Pub. L. 111–5, § 1201 (a) (1) (B), erstattet “1. januar 2010” med “1. januar 2009”.

Subsec. (k) (4) (D) (ii). Pub. L. 111–5, § 1201 (a) (3) (A) (i), (iii), lagt til kl. (ii). Tidligere kl. (ii) redesignet (iii).

Subsec. (l) (5) (B). Pub. L. 111–5, § 1201 (a) (2) (C), erstattet “1. januar 2010” med “1. januar 2009”.

Subsec. (n) (2) (C) (ii). Pub. L. 111–5, § 1201 (a) (2) (D), erstattet “1. januar 2010” med “1. januar 2009”.

2008 — Subsec. (b) (2) (C), (D). Pub. L. 110–343, § 306 (c), lagt til underparagraf. (C) og redesignet tidligere underpar. (C) som (D).

Subsec. (e) (3) (A) (i). Pub. L. 110–246, § 15344 (a), endret kl. (i) generelt. Før endring, kl. (i) leses som følger: "enhver løpshest som er mer enn 2 år gammel på tidspunktet den tas i bruk,".

Subsec. (e) (3) (E) (iv), (v). Pub. L. 110–343, § 305 (a) (1), erstattet “1. januar 2010” med “1. januar 2008”.

Subsec. (e) (7). Pub. L. 110–343, § 305 (b) (1), gjenskapt overskrift uten endring og endret tekst generelt. Før endringen lød teksten som følger: "Begrepet 'kvalifisert restauranteiendom' betyr anyPub. L. 110–343, § 305 (c) (2), tilføyd par. (8).

Subsec. (g) (3) (B). Pub. L. 110–343, § 505 (b), innsatt tabellelement knyttet til underpar. (B) (vii).

Pub. L. 110–343, § 305 (c) (4), innsatt tabellelement knyttet til underpar. (E) (ix).

Subsec. (i) (15) (D). Pub. L. 110–343, § 317 (a), erstattet “31. desember 2009” med “31. desember 2007”.

Subsec. (j) (8). Pub. L. 110–343, § 315 (a), erstattet “31. desember 2009” med “31. desember 2007”.

Subsec. (k). Pub. L. 110–185, § 103 (c) (11), erstattet “31. desember 2007” med “10. september 2001” og “1. januar 2009” med “1. januar 2005” i overskrift.

Pub. L. 110–185, § 103 (a) (1), (3), erstattet “31. desember 2007” med “10. september 2001” og “1. januar 2009” med “1. januar 2005” uansett hvor de vises i tekst.

Subsec. (k) (1) (A). Pub. L. 110–185, § 103 (b), erstattet “30 prosent” med “30 prosent”.

Subsec. (k) (2) (A) (iii) (I). Pub. L. 110–185, § 103 (a) (2), erstattet “1. januar 2008” med “11. september 2001”.

Subsec. (k) (2) (A) (iv). Pub. L. 110–185, § 103 (a) (4), erstattet “1. januar 2010” med “1. januar 2006”.

Subsec. (k) (2) (B) (i) (I). Pub. L. 110–185, § 103 (c) (1), erstattet “(iii) og (iv)” med “og (iii)”.

Subsec. (k) (2) (B) (i) (IV). Pub. L. 110–185, § 103 (c) (2), som dirigerte substitusjon av "klausul (iii)" med "klausuler (ii) og (iii)", ble henrettet ved å erstatte "klausul (iii)" med "klausul" (ii) eller (iii) ”for å gjenspeile kongressens sannsynlige hensikt.

Subsec. (k) (2) (B) (ii). Pub. L. 110–185, § 103 (c) (12), erstattet “før 1. januar 2009” med “før 1. januar 2005” i overskrift.

Subsec. (k) (2) (C) (i). Pub. L. 110–185, § 103 (c) (3), erstattet “, (iii) og (iv)” med “og (iii)”.

Subsec. (k) (2) (D) (iii). Pub. L. 110–185, § 103 (c) (5) (B), slo ut siste setning som lyder slik: “Den foregående setningen skal brukes separat med hensyn til eiendom som behandles somPub. L. 110–185, § 103 (c) (4), erstattet “$ 8 000” med “4600 dollar”.

Pub. L. 110–185, § 103 (c) (5) (A), slo ut par. (4) som gjaldt behandling av 50 prosent bonusavskrivninger for visse eiendommer.

Subsec. (k) (4) (B) (iii). Pub. L. 110–185, § 103 (a) (4), erstattet “1. januar 2010” med “1. januar 2006”.

Subsec. (l). Pub. L. 110–343, § 201 (b) (1), (2), erstattet “cellulosebiobrensel” med “cellulosebiomasseetanol” i overskrift og hvor som helst i teksten.

Subsec. (l) (2). Pub. L. 110–343, § 201 (b) (3), erstattet “cellulosebiobrensel” med “cellulosebiomasseetanol” i overskrift.

Subsec. (l) (3). Pub. L. 110–343, § 201 (a), endret overskrift og tekst i par. (3) generelt. Før endringen, lyder teksten slik: "I dette underavsnittet betyr begrepet" etanol for cellulosebiomasse "etanol produsert ved hydrolyse av lignocellulosisk eller hemicellulosisk materiale som er tilgjengelig på fornybar eller gjentagende basis."

Subsec. (l) (4). Pub. L. 110–185, § 103 (c) (6), lagt til underparagraf. (A) og redesignede tidligere delpar. (A) til (C) som (B) til (D), henholdsvis.

Subsec. (l) (5) (A). Pub. L. 110–185, § 103 (c) (7) (A), erstattet “31. desember 2007” med “10. september 2001”.

Subsec. (l) (5) (B). Pub. L. 110–185, § 103 (c) (7) (B), erstattet “1. januar 2009” med “1. januar 2005”.

2007 — Subsec. (l) (3). Pub. L. 110–172 slo ut "enzymatisk" før "hydrolyse".

2006 — Subsec. (e) (3) (E) (iv), (v). Pub. L. 109–432, § 113 (a), erstattet “2008” med “2006”.

Subsec. (j) (8). Pub. L. 109–432, § 112 (a), erstattet “2007” med “2005”.

2005 — Subsec. (e) (3) (B) (vi) (I). Pub. L. 109–135, § 410 (a), erstattet "hvis" solenergi eller vindenergi "ble erstattet med" solenergi "i punkt (i) derav" med "hvis" sol og vind "ble erstattet med" solenergi "i klausul (i) derav ”.

Pub. L. 109–58, § 1301 (f) (5), endret underkl. (I) generelt. Før endring, underkl. (I) leses som følger: “er beskrevet i avsnitt A (3) under (A) (eller ville bli beskrevet hvis 'sol og vind' ble erstattet med 'sol' i punkt (i) derav), ”.

Subsec. (e) (3) (C) (iv), (v). Pub. L. 109–58, § 1326 (a), lagt til kl. (iv) og redesignet tidligere kl. (iv) som (v).

Subsec. (g) (3) (B). Pub. L. 109–58, § 1326 (c), innsatt tabellelement knyttet til underpar. (C) (iv).

Pub. L. 109–58, § 1325 (b), innsatt tabellelement knyttet til underpar. (E) (viii).

Pub.L. 109–58, § 1308 (b), innsatt tabellelement knyttet til underpar. (E) (vii).

Subsec. (i) (15) (D). Pub. L. 109–135, § 412 (s), erstattet “Et slikt uttrykk skal ikke inkludere” med “Dette avsnitt skal ikke gjelde for”.

Subsec. (k) (2) (A) (iv). Pub. L. 109–135, § 403 (j) (1), erstattet “under (B) eller (C)” med “avsnitt (B) og (C)”.

Subsec. (k) (4) (B) (ii). Pub. L. 109–135, § 405 (a) (1), endret cl. (ii) generelt. Før endring, kl. (ii) leses som følger: "som er ervervet av skattyter etter 5. mai 2003 og før 1. januar 2005, men bare hvis ingen skriftlig bindende kontrakt for ervervet var i kraft før 6. mai 2003 og".

Subsec. (k) (4) (B) (iii). Pub. L. 109–135, § 403 (j) (2), erstattet “eller avsnitt (2) (C) (som endret)” med “og avsnitt (2) (C)”.

2004 — Subsec. (b) (2) (A). Pub. L. 108–357, § 211 (d) (2), innsatt “ikke nevnt i avsnitt (3)” før komma på slutten.

Subsec. (e) (3) (C) (ii). Pub. L. 108–357, § 704 (a), lagt til kl. (ii). Tidligere kl. (ii) redesignet (iii).

Subsec. (e) (3) (C) (iii). Pub. L. 108–357, § 706 (a), lagt til kl. (iii). Tidligere kl. (iii) redesignet (iv).

Subsec. (e) (3) (C) (iv). Pub. L. 108–357, § 706 (a), redesignet cl. (iii) som (iv).

Subsec. (g) (3) (A). Pub. L. 108–357, § 847 (a), innsatt “(til tross for andre avsnitt i dette avsnittet)” etter “skal”.

Subsec. (g) (3) (B). Pub. L. 108–357, § 901 (c), innsatte tabellelementer knyttet til delpar. (E) (vi) og (F).

Pub. L. 108–357, § 706 (c), som ledet endring av tabell ved å sette inn element knyttet til underpar. (C) (iii) etter element knyttet til underpar. (C) (ii), ble utført ved å gjøre innsatsen etter element knyttet til underpar. (C) (i) for å gjenspeile kongressens sannsynlige intensjon.

Pub. L. 108–357, § 211 (e), innsatte tabellelementer knyttet til delpar. (E) (iv) og (E) (v).

Subsec. (h) (2) (A). Pub. L. 108–357, § 847 (e), lagt til kl. (iv) og avsluttende bestemmelser.

Subsec. (h) (3) (A). Pub. L. 108–357, § 847 (d), innsatt på slutten “Til tross for underavsnitt (i) (3) (A) (i), ved bestemmelse av aPub. L. 108–357, § 847 (c), lagt til kl. (ii) og redesignet tidligere kl. (ii) som (iii).

Subsec. (j) (8). Pub. L. 108–311, § 316, erstattet “2005” med “2004”.

Subsec. (k) (2) (A) (iv). Pub. L. 108–357, § 336 (a) (2), erstattet “under (B) og (C)” med “under (B)”.

Subsec. (k) (2) (B) (i). Pub. L. 108–311, § 403 (a) (1), gjenskapt overskrift uten endring og endret tekst generelt. Før endringen lød teksten slik: "Begrepet § 263A på grunn av paragraf (ii) eller (iii) i underavsnitt (f) (1) (B) derav."

Subsec. (k) (2) (C). Pub. L. 108–357, § 336 (a) (1), lagt til underparagraf. (C). Tidligere subpar. (C) redesignet (D).

Subsec. (k) (2) (D). Pub. L. 108–357, § 336 (a) (1), redesignet underpar. (C) som (D). Tidligere subpar. (D) redesignet (E).

Subsec. (k) (2) (D) (ii). Pub. L. 108–311, § 408 (a) (6) (A), innsatt “er” etter “hvis eiendom” i innledende bestemmelser.

Pub. L. 108–311, § 403 (a) (2) (B), innsatt “klausul (iii) og” før “under (A) (ii)” i innledende bestemmelser.

Subsec. (k) (2) (D) (ii) (I). Pub. L. 108–311, § 408 (a) (6) (B), slått ut “er” før “opprinnelig”.

Subsec. (k) (2) (E). Pub. L. 108–357, § 336 (a) (1), redesignet underpar. (D) som (E). Tidligere subpar. (E) redesignet (F).

Subsec. (k) (2) (E) (iii) (II). Pub. L. 108–357, § 337 (a), som ledet endring av underkl. (II) ved å sette inn før komma på slutten “(eller, for flere eiendommer som er underlagt samme kongress.

Subsec. (k) (2) (F). Pub. L. 108–357, § 336 (a) (1), redesignet underpar. (E) som (F). Tidligere underpar. (F) redesignet (G).

Pub. L. 108–311, § 408 (a) (8), erstattet “minimum” med “miniumum” i overskriften.

Subsec. (k) (4) (A) (ii). Pub. L. 108–357, § 336 (b) (2), erstattet “avsnitt (2) (D)” med “avsnitt (2) (C)”.

Subsec. (k) (4) (B) (iii). Pub. L. 108–357, § 336 (b) (3), innsatt “og avsnitt (2) (C)” etter “i dette avsnittet” ”.

Subsec. (k) (4) (C). Pub. L. 108–357, § 336 (b) (4), erstattet “avsnitt (B), (C) og (E)” med “avsnitt (B) og (D)”.

Subsec. (k) (4) (D). Pub. L. 108–357, § 336 (b) (5), erstattet “avsnitt (2) (F)” med “avsnitt (2) (E)”.

2003 — Subsec. (k). Pub. L. 108–27, § 201 (c) (1), erstattet “1. januar 2005” med “11. september 2004” i overskrift.

Subsec. (k) (2) (A) (iii). Pub. L. 108–27, § 201 (b) (2), erstattet “1. januar 2005” med “11. september 2004” i underkl. (I) og (II).

Subsec. (k) (2) (B) (ii). Pub. L. 108–27, § 201 (b) (1), erstattet “før 1. januar 2005” med “før 11. september 2004” i overskrift og “1. januar 2005” med “11. september 2004” i tekst.

Subsec. (k) (2) (C) (iii). Pub. L. 108–27, § 201 (b) (3), innsatt på slutten “Den foregående setningen skal brukes separat med hensyn til eiendom som behandles somPub. L. 108–27, § 201 (b) (1) (A), erstattet “1. januar 2005” med “11. september 2004”.

2002 — Subsec. (j) (8). Pub. L. 107–147, § 613 (b), erstattet “31. desember 2004” med “31. desember 2003”.

1998 — Subsec. (c). Pub. L. 105–206, § 6006 (b) (2), reenacted subsec. overskrift uten endring og erstattet "I forbindelse med denne seksjonen skal gjeldende gjenopprettingsperiode bestemmes i samsvar med følgende tabell:" for "I denne seksjonen—

"(1) Generelt. - Bortsett fra det som er angitt i nr. 2, skal gjeldende gjenopprettingsperiode bestemmes i samsvar med følgende tabell:".

Subsec. (c) (2). Pub. L. 105–206, § 6006 (b) (1), slo overskrift og tekst av par. (2). Teksten lyder som følger: "Når det gjelder eiendom som et valg i henhold til (b) (2) (C) gjelder for, skal gjeldende utvinningstid fastsettes i henhold til tabellen i avsnitt (g) (2) (C) . ”

Subsec. (g) (3) (B). Pub. L. 105–34, § 1086 (b) (2), innsatt tabellelement knyttet til underpar. (A) (iii).

Subsec. (j) (6). Pub. L. 105–34, § 1604 (c) (1), innført avsluttende bestemmelser “I forbindelse med foregående setning skal slike avsnitt 3 (d) anvendes ved å behandle begrepet 25 CFR del 151 (som gjeldende på datoen av vedtakelsen av denne setningen). "

Subsec. (c) (1). Pub. L. 104–188, § 1613 (b) (2), innsatt tabellelement knyttet tilPub. L. 104–188, § 1702 (h) (1) (B), innsatte avslutningsbestemmelser.

Subsec. (e) (3) (B) (vi) (I). Pub. L. 104–188, § 1704 (t) (54), forutsatt at seksjon 11813 (b) (9) (A) (i) i Pub. L. 101–508 skal brukes som om det kom et komma etter “(3) (A) (ix)” i materialet som foreslås rammet. Se endringsnotat fra 1990 nedenfor.

Subsec. (e) (3) (F). Pub. L. 104–188, § 1613 (b) (3) (B) (i), slo ut subpar. (F) som lyder som følger: “20-årig eiendom.- Begrepet Pub. L. 104–188, § 1613 (b) (3) (A), tilføyd par. (5).

Subsec. (g) (2) (C) (iv). Pub. L. 104–188, § 1613 (b) (4), innsatt “ellerPub. L. 104–188, § 1120 (b), innsatt tabellelement knyttet til underpar. (E) (iii).

Pub. L. 104–188, § 1613 (b) (3) (B) (ii), slettet tabellelementet knyttet til underpar. (F) som Subsec. (g) (4) (K). Pub. L. 104–188, § 1702 (h) (1) (C), erstattet “seksjon 48 (l) (3) (A) (ix) (i kraft dagen før datoen for inntektens vedtakelse) Forsoningsloven av 1990) ”for“ § 48 (a) (3) (A) (iii) ”.

Subsec. (i) (8). Pub. L. 104–188, § 1121 (a), gjenskapt overskrift uten endring og endret tekst generelt. Før endringen, lyder teksten som følger: "I tilfelle av en bygning som er reist (eller forbedringer gjort) på leide eiendom, hvis en slik bygning eller forbedring er eiendom som denne delen gjelder, skal avskrivningsfradraget bestemmes i henhold til bestemmelsene i denne seksjon."

1995 — Subsec. (g) (4) (B) (i). Pub. L. 104–88 erstattet “jernbanetransportør underlagt del A i undertittel IV” med “innenlands jernbaneselskap som tilbyr transport underlagt underkapittel I i kapittel 105”.

1993 — Subsec. (c) (1). Pub. L. 103–66, § 13151 (a), erstattet “39 år” med “31,5 år” i tabellelementet knyttet tilPub. L. 103–66, § 13321 (a), lagt til underavsnitt. (j).

1990 — Subsec. (e) (2) (A). Pub. L. 101–508, § 11812 (b) (2) (A), endret underparagraf. (A) generelt. Før endring, underpar. (A) lyder som følger: "Begrepet subsec. (e) (3) (B) (vi) (I). Pub. L. 101–508, § 11813 (b) (9) (A) (i), som dirigerte erstatning av “avsnitt (A) i § 48 (a) (3) (eller vil bli beskrevet slik hvis” sol og vind 'ble erstattet med' sol 'i paragraf (i) derav) "med" nr. 3) (A) (viii), (3) (A) (ix) eller (4) i § 48 (l) "var utført ved å erstatte “avsnitt (3) (A) (viii), (3) (A) (ix) eller (4) i § 48 (l)”. Se endringsnotat fra 1996 ovenfor.

Subsec. (e) (3) (B) (vi) (II). Pub. L. 101–508, § 11813 (b) (9) (A) (ii), innsatt “(i kraft dagen før datoen for vedtakelsen av inntektsavstemningsloven av 1990)” etter “48 (l ) ".

Subsec. (e) (3) (D) (i). Pub. L. 101–508, § 11813 (b) (9) (B) (i), erstattet “avsnitt (i) (13)” med “§ 48 (p)”.

Subsec. (f) (2). Pub. L. 101–508, § 11812 (b) (2) (C), erstattet “avsnitt (i) (10)” med “seksjon 167 (l) (3) (A).”

Subsec. (g) (4). Pub. L. 101–508, § 11813 (b) (9) (C), erstattet overskrift med en som lød: “Eiendom som hovedsakelig brukes utenfor thePub. L. 101–508, § 11812 (b) (2) (D), innsatt på slutten “Henvisningen i dette avsnitt til avsnitt (m) i § 167 skal behandles som en henvisning til slike underavsnitt som gjelder på dagen før datoen for vedtakelsen av inntektsavstemningsloven av 1990. ”

Subsec. (i) (9) (A) (ii). Pub. L. 101–508, § 11812 (b) (2) (E), slo "(bestemt uten hensyn til seksjon 167 (l))" etter "seksjon 167".

Subsec. (i) (10). Pub. L. 101–508, § 11812 (b) (2) (B), endret par. (10) generelt. Før endring, par. (10) lød som følger: “Begrepet Pub. L. 101–508, § 11813 (b) (9) (B) (ii), tilføyd par. (1. 3).

1989 — Subsec. (b) (3) (D), (E). Pub. L. 101–239, § 7816 (f), redesignet underpar. (D), knyttet til eiendom beskrevet i underavsnitt. (e) (3) (D) (ii), som (E).

Subsec. (b) (5). Pub. L. 101–239, § 7816 (e) (1), erstattet “avsnitt (2) (C)” med “avsnitt (2) (B)”.

Subsec. (c) (2). Pub. L. 101–239, § 7816 (e) (2), erstattet med ”underavsnitt (b) (2) (C)” med “underavsnitt (b) (2) (B)”.

Subsec. (i) (1). Pub. L. 101–239, § 7816 (w), gjorde en presiserende endring av katalogspråket i Pub. L. 100–647, § 6253, se 1988 endringsnotat nedenfor.

1988 — Subsec. (b) (2). Pub. L. 100–647, § 1002 (a) (11) (A), erstattet “150 prosent fallende saldometode i visse tilfeller” med “15-årig ogPub. L. 100–647, § 6028 (a), lagt til underparagraf. (B) og redesignet tidligere underpar. (B) som (C).

Subsec. (b) (3) (C). Pub. L. 100–647, § 1002 (i) (2) (B) (i), lagt til underavsnitt. (C). Tidligere subpar. (C) redesignet (D).

Subsec. (b) (3) (D). Pub. L. 100–647, § 6029 (b), lagt til underparagraf. (D) knyttet til eiendom beskrevet i underavsnitt. (e) (3) (D) (ii).

Pub. L. 100–647, § 1002 (i) (2) (B) (i), redesignet underpar. (C), knyttet til eiendom som skattyter velger under par. (5), som (D).

Subsec. (b) (5). Pub. L. 100–647, § 1002 (i) (2) (B) (ii), erstattet “avsnitt (3) (D)” med “avsnitt (3) (C)”.

Pub. L. 100–647, § 1002 (a) (11) (B), erstattet “avsnitt (2) (B) eller (3) (C)” med “avsnitt (3) (C)”.

Subsec. (c). Pub. L. 100–647, § 1002 (a) (11) (C), endret underavsnitt (c) generelt å angi eksisterende bestemmelser som par. (1) og legge til par. (2).

Subsec. (d) (3) (A) (i). Pub. L. 100–647, § 1002 (a) (5), slo ut “og som er” etter “denne seksjonen gjelder”.

Subsec. (d) (3) (B). Pub. L. 100–647, § 1002 (a) (23) (A), slo ut “ekte” etter “Visst” i overskriften og endret tekst generelt. Før endringen lyder teksten som følger: “For formålene i avsnitt (A), Pub. L. 100–647, § 1002 (i) (2) (E), substituert Pub. L. 100–647, § 1002 (a) (21), erstattet “enhver seksjon 1245 eiendom” med “enhver eiendom”.

Subsec. (e) (3) (C). Pub. L. 100–647, § 6027 (b) (1) (C), redesignet kl. (iii) som (ii), og slo ut tidligere kl. (ii) som lyder som følger: "en hvilken som helst landbruks- eller hagebrukskonstruksjon (i betydningen i avsnitt 48 (p)), og".

Subsec. (e) (3) (D). Pub. L. 100–647, § 6029 (a), endret underparagraf. (D) generelt. Før endring, underpar. (D) lød som følger: “Begrepet Pub. L. 100–647, § 6027 (a), lagt til underparagraf. (D). Tidligere underpar. (D) redesignet (E).

Subsec. (e) (3) (E), (F). Pub. L. 100–647, § 6027 (a), redesignede tidligere delpar. (D) og (E) som (E) og (F), henholdsvis.

Subsec. (f) (4). Pub. L. 100–647, § 1002 (a) (16) (B), endret par. (4) generelt. Før endring, par. (4) leses slik: "Enhver lydopptak beskrevet i avsnitt 48 (r) (5)."

Subsec. (f) (5) (B) (ii). Pub. L. 100–647, § 1002 (a) (6) (A) (i), erstattet “1. skattepliktig år” med “1. hele avgiftspliktige år”.

Subsec. (g) (3) (B). Pub. L. 100–647, § 6029 (c), erstattet “(D) (i)” med “(D)” og lagt til elementet “(D) (ii)” i tabellen.

Pub. L. 100–647, § 6027 (b) (2), erstattet “(D)” med “(C) (ii)”, “(E) (i)” med “(D) (i)”, “ (E) (ii) ”for“ (D) (ii) ”, og“ (F) ”for“ (E) ”i tabellen.

Subsec. (h) (2) (B). Pub. L. 100–647, § 1002 (a) (8), endret underparagraf. (B) generelt. Før endring, underpar. (B) leses som følger:

Subsec. (i) (1) (E) (iii). Pub. L. 100–647, § 1002 (i) (2) (G), lagt til kl. (iii), som ga: “Spesiell regel for gradering av jernbaner eller tunnelboringer. - Når det gjelder eiendom som er aPub. L. 100–647, § 1002 (a) (7) (A), innsatt til slutt “I alle tilfeller hvor denne seksjonen, som var i kraft før endringene i § 201 i skattereformloven av 1986, gjaldt eiendommen i overdragerens hender, skal referansen i forrige setning til denne seksjonen behandles som en referanse til denne seksjonen. "

Subsec. (i) (7) (B). Pub. L. 100–647, § 1002 (a) (7) (B), endret underpar. (B) generelt. Før endring, underpar. (B) lyder som følger: “Transaksjonene beskrevet i dette avsnittet er enhver transaksjon beskrevet i § 332, 351, 361, 371 (a), 374 (a), 721 eller 731. Avsnitt (A) skal ikke gjelde i tilfelle av opphør av et partnerskap i henhold til § 708 (b) (1) (B). ”

Subsec. (i) (7) (D). Pub. L. 100–647, § 1002 (a) (7) (C), slo ut underordnet. (D) som lyder som følger: "Dette avsnittet skal ikke gjelde for noen transaksjoner som avsnitt (f) (5) gjelder for (relatert til transaksjoner)."

Subsec. (j) (9) (E). Pub. L. 100–647, § 1018 (b) (2), endret underpar. (E), endret ved seksjon 1802 (a) (2) i Pub. L. 99–514 og som i kraft før den generelle endringen ved § 201 (a) i Pub. L. 99–514, ved å erstatte “dette avsnittet og avsnitt (8)” med “dette avsnittet” i kl. (i) og (ii) (I) og ved å slå ut cl. (iii) og sette inn en ny kl. (iii) som lyder som følger: "Skattefritatt kontrollert foretak.-

1986 - Pub. L. 99–514, § 201 (a), endret seksjon generelt, gjeldende, med unntak oppført i seksjonene 203, 204 og 251 (d) i Pub. L. 99–514 [angitt som notater nedenfor og under seksjon 46 i denne tittelen], til eiendom som ble tatt i bruk etter 31. desember 1986, og endret eksisterende akselerert kostnadsgjenvinningssystem ved å erstatte nye delsekventer. (a) til (i) for tidligere delsekvenser. (a) til (k). Se følgende avsnitt fra 1986 Endringsnotat for endringer i tidligere tekst ved seksjoner 1802 og 1809 i Pub. L. 99–514.

Subsec. (b) (2) (A). Pub. L. 99–514, § 1809 (a) (2) (A) (i) (I), utelukket avsluttende bestemmelser om fastsettelse, for 19-års fast eiendom, avPub. L. 99–514, § 1809 (a) (2) (A) (i) (II), erstattet “Midtmånedskonvensjon for 19-årig fast eiendom” med “Spesiell regel for år avPub. L. 99–514, § 1809 (a) (1) (A), som påla at tabellen skulle endres ved å markere "og lavinntektsboliger" i siste post, ble utført ved å slå "og lavinntektsboliger" etter "19-årig fast eiendom" i det nest siste elementet, for å gjenspeile kongressens sannsynlige hensikt, fordi den setningen ikke forekom i siste element.

Pub. L.99–514, § 1809 (a) (1) (B), innsatt på sluttposten for boliger med lav inntekt med gjenopprettingsperioder på 15, 35 eller 45 år.

Subsec. (b) (4) (B). Pub. L. 99–514, § 1809 (a) (2) (B), erstattet “Monthly convention” med “Special rule for year ofPub. L. 99–514, § 1809 (a) (2) (A) (ii), redesignet eksisterende bestemmelser som hele underavsnitt. (B), slo ut "(i) Generelt", redesignede underklasser. (I) og (II) som kl. (i) og (ii), og i kl. (ii) slo ut "(tatt i betraktning den neste til siste setning i avsnitt (b) (2) (A))" etter "tildel prosent" og slo overskriften, "(ii) Spesiell regel forPub. L. 99–514, § 1809 (b) (1), endret underparagraf. (A) generelt, erstatter "I tilfelle av gjenvinningseiendom overført i en transaksjon beskrevet i avsnitt (B), for beregning av fradraget som er tillatt i henhold til (a) med hensyn til så mye av grunnlaget i hendene på overtakeren som ikke overstiger det justerte grunnlaget i overdragernes hender—

“(I) hvis transaksjonen er beskrevet i avsnitt (B) (i), skal overtakeren behandles på samme måte som overdrageren, eller

“(Ii) hvis transaksjonen er beskrevet i ledd (ii) eller (iii) i bokstav B) og overdrageren foretok et valg med hensyn til slik eiendom i henhold til (b) (3) eller (f) (2) ( C), skal overtakeren behandles som å ha foretatt det samme valget (eller tilsvarende). ”

Subsec. (f) (10) (B). Pub. L. 99–514, § 1809 (b) (2), innsatt på slutten “Klausul (i) skal ikke gjelde ved opphør av et partnerskap i henhold til § 708 (b) (1) (B).”

Subsec. (f) (12) (B) (ii). Pub. L. 99–514, § 1809 (a) (4) (A), endret cl. (ii) generelt sett erstattet "Når det gjelder 19 års fast eiendom, skal det tillatte fradraget bestemmes ved hjelp av lineær metode (uten hensyn til bergingsverdi) og en gjenvinningsperiode på 19 år." for tidligere bestemmelser.

Subsec. (f) (12) (C). Pub. L. 99–514, § 1809 (a) (4) (B), erstattet “Unntak for lav- og moderat inntektsbolig” med “Unntak for prosjekter forPub. L. 99–514, § 1802 (b) (1), redesignet par. (13) angående drift av motorkjøretøyerPub. L. 99–514, § 1809 (a) (2) (C) (i), erstattet “Kryssreferanse” for “19-årig fast eiendom” i overskrift og endret tekst generelt, erstattende “For andre gjeldende konvensjoner, se avsnitt (2) (B) og (4) (B) i underavsnitt (b). ” for tidligere bestemmelser.

Subsec. (j) (3) (D). Pub. L. 99–514, § 1802 (a) (1), innsatt på slutten “For formålene under (B) (iii) skal enhver del av en eiendom som er brukt slik ikke behandles som utleid til aPub. L. 99–514, § 1802 (a) (2) (A), (G), erstattet “enhver eiendom (annet enn eiendom som tilhører en slik organisasjon)” for “enhver eiendom som organisasjonen er leietaker av”, “ først brukt av "for" første leaset til ", og" foregående setning og avsnitt (D) (ii) "for" foregående setning ".

Subsec. (j) (4) (E) (ii). Pub. L. 99–514, § 1802 (a) (2) (B), (C), slo ut “hvilken organisasjon som er leietaker” etter “respekt for enhver eiendom” i underkl. (I) og erstattet "brukes først av organisasjonen" for "blir tatt i bruk under Puben. L. 99–514, § 1802 (a) (2) (D), lagt til kl. (iv), først brukt, som lyder som følger: “I forbindelse med dette avsnittet skal eiendom behandles som først brukt av organisasjonen—

“(I) når eiendommen først blir tatt i bruk under en pub. L. 99–514, § 1802 (a) (3), slo ut cl. (iv), knyttet til ekskludering av eiendom som ikke er gjenstand for rask foreldelse.

Subsec. (j) (8), (9) (A). Pub. L. 99–514, § 1802 (a) (4) (A), (B) (i), strøket ut “og avsnitt (4) og (5) i § 48 (a)” etter “I forbindelse med dette ledd ”i innledende bestemmelser.

Subsec. (j) (9) (B) (i). Pub. L. 99–514, § 1802 (a) (4) (B) (ii), satte inn et komma mellom “tap” og “fradrag”.

Subsec. (j) (9) (D). Pub. L. 99–514, § 1802 (a) (7) (A), lagt til underpar. (D), avgjørelse av om eiendom som brukes i ikke -relatert handel eller virksomhet, som lyder som følger: "For formålene i denne underdelen, når det gjelder eiendom som eies av et partnerskap som både har aPub. L. 99–514, § 1802 (a) (7), redesignet tidligere subpar. (D) som (E) og erstattet “(C) og (D)” med “og (C)”. Tidligere underpar. (E), ble redesignet (F).

Pub. L. 99–514, § 1802 (a) (2) (E) (i), lagt til underpar. (E), behandling av visse avgiftspliktige enheter, bestående av kl. (i), generelt, som lyder: "For bruk av dette avsnittet, med mindre annet er angitt i dette avsnittet, ble en analyse 318 bestemt uten hensyn til 50-prosentbegrensningen i avsnitt (a) (2) (C) derav) av 1 eller flere skattefrie enheter. ” Tidligere underpar. (E) ble redesignet (F).

Subsec. (j) (9) (F). Pub. L. 99–514, § 1802 (a) (7) (A), redesignet tidligere subpar. (E) som (F). Tidligere underpar. (F) redesignet (G).

Subsec. (j) (9) (G). Pub. L. 99–514, § 1802 (a) (7) (A), redesignet tidligere subpar. (F) som (G).

1985 — Subsec. (b) (2). Pub. L. 99–121, § 103 (b) (1) (A), erstattet “19-årig fast eiendom” med “18-årig eiendom” i overskrift og hvor som helst i teksten.

Subsec. (b) (2) (A) (i). Pub. L. 99–121, § 103 (a), erstattet “19-års utvinningstid” med “18-års utvinningstid”.

Subsec. (B) (3) (A). Pub. L. 99–121, § 103 (b) (1) (A), erstattet “19 års eiendom” med “18 års eiendom” i tabellen.

Pub. L. 99–121, § 103 (b) (2), erstattet “19, 35 eller 45 år” med “18, 35 eller 45” i tabellen.

Subsec. (b) (3) (B) (ii), (iii). Pub. L. 99–121, § 103 (b) (1) (A), erstattet “19-årig fast eiendom” med “18-årig eiendom” uansett hvor det vises.

Subsec. (c) (2) (D). Pub. L. 99–121, § 103 (b) (1) (A), erstattet “19 års eiendom” med “18 års eiendom” i overskrift og tekst.

Subsec. (d) (2) (B). Pub. L. 99–121, § 103 (b) (1) (A), erstattet “19-årig fast eiendom” med “18-årig eiendom”.

Subsec. (f) (1) (B) (ii). Pub. L. 99–121, § 103 (b) (3) (B), erstattet “15. mars 1984 og før 9. mai 1985” med “15. mars 1984,”.

Subsec. (f) (1) (B) (iii), (iv). Pub. L. 99–121, § 103 (b) (3) (A), (C), lagt til kl. (iii), redesignet tidligere kl. (iii) som (iv), og i kl. (iv) erstattet “, (ii) eller (iii)” med “eller (ii)”.

Subsec. (f) (2), (5). Pub. L. 99–121, § 103 (b) (1) (A), erstattet “19-årig fast eiendom” med “18-års eiendom” uansett hvor det vises.

Subsec. (f) (12) (B) (ii). Pub. L. 99–121, § 103 (b) (4), erstattet “19-årig fast eiendom” med “15-års eiendom” i overskrift og hvor som helst i teksten, og “19 år” erstattet med “15 år” .

Subsec. (j). Pub. L. 99–121, § 103 (b) (1) (A), erstattet “19-årig fast eiendom” med “18-års eiendom” uansett hvor det vises i overskrifter, tabeller og tekst.

1984 — Subsec. (b) (2). Pub. L. 98–369, § 111 (a) (1), erstattet “18-årig fast eiendom” med “15-årig eiendom” i overskrift og hvor som helst i teksten.

Pub. L. 98–369, § 111 (d), innsatt i bestemmelse etter kl. (ii) "(ved bruk av en konvensjon i midten av måneden)".

Subsec. (b) (2) (A). Pub. L. 98–369, § 111 (b) (3) (A), slått ut i tekst etter kl. (ii) bestemmelse om at i dette leddet betyr "bolig med lav inntekt" eiendom beskrevet i avsnitt 1250 (a) (1) (B) (i), (ii), (iii) eller (iv).

Subsec. (b) (2) (A) (i). Pub. L. 98–369, § 111 (a) (2), erstattet “18-års utvinningstid” med “15-års utvinningstid”.

Subsec. (b) (2) (A) (ii). Pub. L. 98–369, § 111 (a) (3), slo "(200 prosent fallende saldometode for boliger med lav inntekt)" etter "fallende saldometode".

Subsec. (b) (2) (B). Pub. L. 98–369, § 111 (d), innsatt “(ved bruk av en konvensjon i midten av måneden)”.

Subsec. (b) (3) (A). Pub. L. 98–369, § 111 (e) (9) (A), erstattet “under avsnitt (1), (2) eller (4)” med “under avsnitt (1) og (2)”.

Pub. L. 98–369, § 111 (e) (9) (B), erstattet i tabellen “18-årig fast eiendom og bolig med lav inntekt” for “15-års fast eiendom” og “18” med “15” og slo "år" etter "45".

Subsec. (b) (3) (B) (ii). Pub. L. 98–369, § 111 (e) (2), erstattet “18-årig fast eiendom eller bolig med lav inntekt”, med “15-års fast eiendom”.

Subsec. (b) (3) (B) (iii). Pub. L. 98–369, § 111 (e) (1), erstattet “18-årig fast eiendom eller bolig med lav inntekt” med “15-års fast eiendom”.

Subsec. (c) (2) (D). Pub. L. 98–369, § 111 (b) (3) (B), endret underpar. (D) generelt, erstatter "18-årig eiendom" med "15-årig eiendom" i overskrift og tekst og inkluderer innenfor slik definisjonPub. L. 98–369, § 111 (b) (2), lagt til underparagraf. (F) og redesignet tidligere underpar. (F) som (G).

Subsec. (d) (2) (B). Pub. L. 98–369, § 111 (e) (3), erstattet “18-årig fast eiendom eller bolig med lav inntekt” med “15-års fast eiendom”.

Subsec. (e). Pub. L. 98–369, § 113 (b) (2) (A), erstattet “tittel” med “seksjon” i bestemmelse foran par. (1).

Subsec. (f) (1) (B). Pub. L. 98–369, § 111 (c), angitt eksisterende bestemmelse som kl. (i), innsatt overskrift, innsatt ", og før 16. mars 1984", og slettet bestemmelsen om at for beregningen av den tillatte fradraget for den første komponenten bestemmes som om den var en egen bygning, som bestemmelsen er omfattet av cl. (iii), og lagt til cls. (ii) og (iii).

Subsec. (f) (2) (B). Pub. L. 98–369, § 111 (e) (1), erstattet “18-årig fast eiendom eller bolig med lav inntekt” med “15-års fast eiendom” uansett hvor de vises.

Subsec. (f) (2) (C) (i). Pub. L. 98–369, § 111 (e) (4), erstattet i tabellen “18-årig fast eiendom eller bolig med lav inntekt” for “15-årig fast eiendom”.

Subsec. (f) (2) (C) (ii) (II), (E), (5). Pub. L. 98–369, § 111 (e) (1), erstattet “18-årig fast eiendom eller bolig med lav inntekt” med “15-års fast eiendom”.

Subsec. (f) (12) (C). Pub. L. 98–369, § 628 (b) (1), angitte bestemmelser som går foran kl. (i) og cl. (i) som underpar. (C), og slo ut cls. (ii), (iii) og (iv) som omhandlet anvendelse av underpar. (A) til et kloakk- eller fast avfallshåndteringsanlegg, et luft- eller vannforurensningskontrollanlegg eller et anlegg som har mottatt tilskudd til byutvikling etter § 119 i loven om bolig- og samfunnsutvikling fra 1974.

Subsec. (f) (12) (D), (E). Pub. L. 98–369, § 628 (b) (2), redesignet underpar. (E) som (D) og slo ut tidligere underpar. (D) som lyder som følger: "I denne paragraf betyr begrepet" eksisterende anlegg "et anlegg eller en eiendom som var i drift før 1. juli 1982."

Subsec. (f) (13). Pub. L. 98–369, § 32 (a), lagt til andre par. (13) angående drift av motorkjøretøyerPub. L. 98–369, § 113 (a) (2), tilføyd par. (14).

Subsec. (g) (2). Pub. L. 98–369, § 31 (d), innsatt “Hvis noen eiendom (annet enn seksjon 1250 klasse eiendom) ikke har en presentPub. L. 98–369, § 474 (r) (7) (D), i underavsnitt (i) som endret ved avsnitt 209 (b) i Pub. L. 97–248, erstattet “del A, B og D i del IV” med “underdel A i del IV”.

Pub. L. 98–369, § 474 (r) (7) (A), i underavsnitt (i) som lagt til i avsnitt 208 (a) (1) i Pub. L. 97–248, erstattet “del A, B og D i del IV” med “underdel A i del IV”.

Subsec. (i) (1) (D) (iii). Pub. L. 98–369, § 612 (e) (5), i underavsnitt. (i) som endret ved avsnitt 209 (b) i Pub. L. 97–248, erstattet “seksjon 26 (b) (2)” med “seksjon 25 (b) (2)”.

Pub. L. 98–369, § 612 (e) (4), i underavsnitt (i) som lagt til i avsnitt 208 (a) (1) i Pub. L. 97–248, erstattet “seksjon 26 (b) (2)” med “seksjon 25 (b) (2)”.

Pub. L. 98–369, § 474 (r) (7) (E), i underavsnitt (i) som endret ved avsnitt 209 (b) i Pub. L. 97–248, erstattet “seksjon 25 (b) (2)” med “den siste setningen i § 53 (a)”.

Pub. L. 98–369, § 474 (r) (7) (B), i underavsnitt (i) som lagt til i avsnitt 208 (a) (1) i Pub. L. 97–248, erstattet “seksjon 25 (b) (2)” med “den siste setningen i § 53 (a)”.

Subsec. (i) (4) (A). Pub. L. 98–369, § 12 (a) (3) (B), i underavsnitt (i) som endret ved avsnitt 209 (b) i Pub. L. 97–248, erstattet “1989” med “1985” i kl. (i) og (ii).

Pub. L. 98–369, § 474 (r) (7) (C), i underavsnitt (i) som lagt til i avsnitt 208 (a) (1) i Pub. L. 97–248, erstattet “seksjon 38” med “del A i del IV i underkapittel A i dette kapitlet”.

Subsecs. (j), (k). Pub. L. 98–369, § 31 (a), lagt til underavsnitt. (j) og redesignet tidligere underordnet. (j) som (k).

1983 — Subsec. (b) (2) (A). Pub. L. 97–448, § 102 (a) (5), erstattet “For 15-årig fast eiendom” med “For formålene i dette avsnittet” i tredje setning.

Subsec. (d) (2) (B). Pub. L. 97–448, § 102 (a) (2), erstattet “avsnitt (7) eller (10) i underavsnitt (f)” med “underavsnitt (f) (7)”.

Subsec. (e) (3) (C), (D). Pub. L. 97–424, § 541 (a) (1), lagt til underparagraf. (C). Tidligere underpar. (C) redesignet (D).

Subsec. (e) (4) (D). Pub. L. 97–448, § 102 (a) (9) (A), innsatte bestemmelse om at ved kjøp av eiendom av et partnerskap som følger av opphør av et annet partnerskap i henhold til § 708 (b) (1) (B), skal avgjørelsen av om det ervervende partnerskapet er relatert til det andre partnerskapet gjøres umiddelbart før hendelsen som resulterer i en slik avslutning.

Subsec. (f) (4) (B). Pub. L. 97–448, § 102 (f) (4), erstattet “Valg foretatt ved retur” med “Gjort ved retur” som underordnet. (B) posisjon, angitt eksisterende bestemmelser som kl. (i), lagt til overskrift for kl. (i), erstattet "Unntatt som angitt i punkt (ii), ethvert valg" med "Valg", i punkt. (i) slik det er angitt, og lagt til cl. (ii).

Subsec. (f) (5). Pub. L. 97–448, § 102 (a) (1), innsatte bestemmelse om at når det gjelder 15 års fast eiendom, skal første punktum i dette avsnittet ikke gjelde for det avgiftspliktige året eiendommen tas i bruk. eller avhendes.

Subsec. (f) (8) (D). Pub. L. 97–448, § 102 (a) (10) (A), endret underpar. (D), som gjeldende før endringene i loven om skattemessig likhet og skattemessig ansvar fra 1982 [Pub. L. 97–248], ved å sette inn følgende nye setning på slutten av den: “Under forskrifter foreskrevet av sekretæren, Pub. L. 97–448, § 102 (a) (3), tillegg par. (1. 3).

Subsec. (g) (8) (A). Pub. L. 97–448, § 102 (a) (4) (B), erstattet “Kvalifisert kullutnyttelsesegenskap” med “Generelt” i overskriften.

Subsec. (g) (8) (B). Pub. L. 97–448, § 102 (a) (4) (C), erstattet “Kullbrukseiendom” med “Generelt” i overskriften.

Subsec. (h) (4). Pub. L. 97–448, § 102 (a) (4) (A), erstattet “kullbrukseiendom som ellers ville vært 15-årigPub. L. 97–248, § 206 (a), erstattet “tabell” med “tabeller” i innledende bestemmelser, slettet betegnelsen “(A)” foran tabellen og slo ut underavsnitt. (A) overskrift som hadde begrenset bruken av bordet til eiendom som ble tatt i bruk etter 31. desember 1980, og før 1. januar 1985, og slo ut delord. (B) og (C), som hadde gitt tabeller, henholdsvis, for eiendom som ble tatt i bruk i 1985 og for eiendom som ble tatt i bruk etter 31. desember 1985.

Subsec. (e) (4). Pub. L. 97–248, §§ 206 (b), 224 (c) (1), erstattet “1981” med “1986” i overskrift, i underparagraf. (E) la inn bestemmelse om at en lignende regel skal gjelde i tilfelle en ansett likvidasjon i henhold til § 338, og slo ut tidligere underordnede. (H) som hadde gitt særlige regler for eiendom som ble tatt i bruk før visse prosentandeler trådte i kraft.

Subsec. (f) (8). Pub. L. 97–248, § 209 (a), endret par. (8) generelt sett erstatningsbestemmelser om spesielle regler for finansPub. L. 97–248, § 208 (a) (2) (A), innsatt “unntatt som angitt i underavsnitt (i),” før “for denne undertittel”.

Subsec. (f) (8) (B) (i) (I). Pub. L. 97–354, § 5 (a) (19), erstattet “et S -selskap” med “et valgt småbedriftsselskap (i betydningen i § 1371 (b))” i annet ledd. (f) (8) (B) (i) (I) som var i kraft før vedtakelsen av loven om skattemessig likhet og skatteansvar fra 1982 [Pub. L. 97–248].

Pub. L. 97–248, § 208 (b) (1), innsatt “som ikke er en nærstående person med hensyn til leietaker”.

Subsec. (f) (8) (B) (iii). Pub. L. 97–248, § 208 (b) (2), i underkl. (I) erstattet "120 prosent av presentPub. L. 97–354, § 5 (a) (20), i par. (8) som endret ved § 209 (a) i Pub. L. 97–248, erstattet "et S -selskap" med "et valg av småbedrifter i betydningen i seksjon 1371 (b)".

Subsec. (f) (8) (D). Pub. L.97–248, § 208 (b) (3), endret underparagraf. (D) generelt. Før endring, underpar. (D) leses som følger:

“(D) Kvalifisert leide eiendom definert. - I avsnitt (A) betyr begrepet” kvalifisert leid eiendom ”gjenvinningseiendom (annet enn en kvalifisert rehabilitert bygning i henhold til § 48 (g) (1)) som er -

“(I) ny seksjon 38 eiendom (som definert i seksjon 48 (b)) til utleier som er leid innen 3 måneder etter at eiendommen ble tatt i bruk og som, hvis den ble ervervet av leietaker, ville ha vært ny seksjon 38 av leietaker,

"(I) som var ny seksjon 38 eiendom til leietaker,

“(II) som ble leid ut innen 3 måneder etter at eiendommen ble tatt i bruk av leietaker, og

Subsec. (f) (8) (H) til (K). Pub. L. 97–248, § 208 (b) (4), tilleggsdeler. (H) til (J) og redesignet tidligere underpar. (H) som (K).

Subsec. (f) (10) (B) (i). Pub. L. 97–248, § 224 (c) (2), slo ut “(annet enn en transaksjon som grunnlaget bestemmes i henhold til § 334 (b) (2))” etter “§ 332”.

Subsec. (Jeg). Pub. L. 97–248, § 209 (b), endret underavsnitt. (i) generelt sett erstatte bestemmelser om begrensninger knyttet tilPub. L. 97–248, § 208 (a) (1), lagt til underavsnitt. (Jeg). Tidligere subsec. (i) redesignet (j).

Subsec. (j). Pub. L. 97–248, § 208 (a) (1), redesignet tidligere underavdeling. (i) som (j).


Denne funksjonen er under konstruksjon.

Registrer deg for å få nyheter, andakter og bønner fra 40 dager for livet.

4112 East 29th Street
Bryan, TX 77802
888-LIFE-316
(888-543-3316)

Oversett nettsted til:

Logg deg på din 40 Days for Life -konto

Registrer deg for 40 Days for Life -konto

ADGANG:
Hvis du ønsker å få tilgang til personopplysningene som 40 dager for livet oppbevarer om deg, klikk HER.

SLETTING/SLETTING:
Hvis du vil endre eller slette noen eller alle personopplysningene som 40 dager for livet oppbevarer om deg, klikk HER.

OPPBEVARINGSTID:
40 dager for livet beholder personopplysninger så lenge det er en aktiv kampanje som er relevant for deg, eller til du ber om sletting eller i to år, med mindre du samtykker på nytt - et reklamasjonsskjema vil bli sendt til deg når toårsmarkeringen nærmer seg .

Bærbarhet:
Hvis du vil ha en kopi av personopplysningene som 40 dager for livet oppbevarer om deg, klikk HER. I noen tilfeller kan det være en liten avgift for denne tjenesten.

Takk for at du opprettet en konto. Du blir nå logget inn automatisk.

Tilbakestill passordet for 40 dager for livet

Det er sendt en e -post med instruksjoner for hvordan du konfigurerer et nytt passord i løpet av de neste 15 minuttene.

Hvis du får tilgang til dette skjemaet og bor i et land som er medlem av EU ("EU") eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), vennligst klikk her, da du kan ha visse personvernrettigheter. Hvis du er usikker på om plasseringen din er en del av EU eller EØS, klikk her for en fullstendig landeliste.

Hvis du ikke er i eu eller eea, klikk her for å fortsette. Eller kanseller og gå tilbake til hjemmesiden

Abonner på 40 dager for livet

ADGANG:
Hvis du ønsker å få tilgang til personopplysningene som 40 dager for livet oppbevarer om deg, klikk HER.

SLETTING/SLETTING:
Hvis du vil endre eller slette noen eller alle personopplysningene som 40 dager for livet oppbevarer om deg, klikk HER.

OPPBEVARINGSTID:
40 dager for livet beholder personopplysninger så lenge det er en aktiv kampanje som er relevant for deg, eller til du ber om sletting eller i to år, med mindre du samtykker på nytt - et reklamasjonsskjema vil bli sendt til deg når toårsmarkeringen nærmer seg .

Bærbarhet:
Hvis du vil ha en kopi av personopplysningene som 40 dager for livet oppbevarer om deg, klikk HER. I noen tilfeller kan det være en liten avgift for denne tjenesten.

Takk for at du abonnerer.

Hvis du får tilgang til dette skjemaet og bor i et land som er medlem av EU ("EU") eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), vennligst klikk her, da du kan ha visse personvernrettigheter. Hvis du er usikker på om plasseringen din er en del av EU eller EØS, klikk her for en fullstendig landeliste.

Du har angitt at du er bosatt i EU eller EØS og bruker dette skjemaet fra et EU- eller EØS -sted. Fra 25. mai 2018 har EU satt i kraft den generelle databeskyttelsesforordningen ("GDPR") som krever at du er tydelig informert om hvem som samler inn, lagrer og får tilgang til dine personopplysninger ("behandlingsansvarlig") om hvilke personopplysninger som blir samlet hvordan den brukes hvordan du får tilgang til den ("Rett til tilgang") hvordan du får den fjernet/slettet/slettet ("Rett til å bli glemt") hvordan du får en kopi ("Portabilitet") som begrenser behandlingen og å protestere.

For fullstendig informasjon om EUs GDPR, klikk: https://www.eugdpr.org

HVEM SAMLER OG BRUKER DINE PERSONDATA?

Alle personopplysninger gitt av deg kontrolleres, samles inn, lagres, åpnes og behandles/brukes av 40 Days for Life, en veldedig organisasjon i Texas, U.S.A.

40 Days for Life deler bare dine personlige data med våre pålitelige partnere for å fremme oppdraget vårt om å avslutte abort og bare med ditt samtykke.

WEBSITE: https://40daysforlife.com
ADRESSE: 4112 East 29th Street, Bryan, TX, 77802, USA
TELEFON: +1-888-LIFE-316

Klikk HER for vår personvernerklæring.

HVA ER PERSONLIGE DATA?

Personopplysninger er informasjon som identifiserer deg. 40 Days for Life tar personvernet og sikkerheten din på alvor og anser derfor nesten alle data om deg som personlige. Nedenfor er en liste over personopplysningene du vil bli bedt om å oppgi for denne applikasjonen.

HVOR GÅR MIN INFORMASJON?

All informasjon du gir vil bli overført til, lagret og tilgjengelig i Amerikas forente stater utelukkende med det formål å fremme vår misjon om å stoppe abort.

DIN ALDER:

40 Days for Life godtar eller samler ikke inn informasjon fra mindreårige/unge. Klikk på knappen nedenfor for å angi om du er minst atten (18) år, eller myndighetsalderen (hvis høyere) der du bor:

Hvis du får tilgang til dette skjemaet og bor i et land som er medlem av EU ("EU") i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), vennligst klikk her, da du kan ha visse personvernrettigheter. Hvis du er usikker på om plasseringen din er en del av EU eller EØS, klikk her for en fullstendig landeliste.

Du har angitt at du er bosatt i EU eller EØS og bruker dette skjemaet fra et EU- eller EØS -sted. Fra 25. mai 2018 har EU satt i kraft den generelle databeskyttelsesforordningen ("GDPR") som krever at du er tydelig informert om hvem som samler inn, lagrer og får tilgang til dine personopplysninger ("behandlingsansvarlig") om hvilke personopplysninger som blir samlet hvordan den brukes hvordan du får tilgang til den ("Rett til tilgang") hvordan du får den fjernet/slettet/slettet ("Rett til å bli glemt") hvordan du får en kopi ("Portabilitet") som begrenser behandlingen og å protestere.

For fullstendig informasjon om EUs GDPR, klikk på: https://www.eugdpr.org

HVEM SAMLER OG BRUKER DINE PERSONDATA?

Alle personopplysninger gitt av deg kontrolleres, samles inn, lagres, åpnes og behandles/brukes av 40 Days for Life, en veldedig organisasjon i Texas, U.S.A.

40 Days for Life deler bare dine personlige data med våre pålitelige partnere for å fremme vårt oppdrag om å avslutte abort og bare med ditt samtykke.

WEBSITE: https://40daysforlife.com
ADRESSE: 4112 East 29th Street, Bryan, TX, 77802, USA
TELEFON: +1-888-LIFE-316

Klikk HER for vår personvernerklæring.

HVA ER PERSONLIGE DATA?

Personopplysninger er informasjon som identifiserer deg. 40 Days for Life tar personvernet og sikkerheten din på alvor og anser derfor nesten alle data om deg som personlige. Nedenfor er en liste over personopplysningene du vil bli bedt om å oppgi for denne applikasjonen.

HVOR GÅR MIN INFORMASJON?

All informasjon du gir vil bli overført til, lagret og tilgjengelig i Amerikas forente stater utelukkende med det formål å fremme vår misjon om å stoppe abort.

DIN ALDER:

40 Days for Life godtar eller samler ikke inn informasjon fra mindreårige/unge. Klikk på knappen nedenfor for å angi om du er minst atten (18) år, eller myndighetsalderen (hvis høyere) der du bor:


News of the World stenges da Rupert Murdoch handler for å begrense nedfall

Rupert Murdoch opptrådte med karakteristisk hensynsløshet ved å lukke News of the World, Storbritannias mest solgte søndagsavis, i et desperat forsøk på å begrense det politiske og kommersielle nedfallet fra telefon-hacking-saken som oppslukt hans medirige.

Murdochs sønn James, som driver sine britiske titler, fortalte avisens 200 ansatte at søndagens utgave av avisen, som selger 2,6 millioner eksemplarer i uken, ville bli den siste og avsluttet den 168 år lange historien til tittelen hans far kjøpte i 1969, et kjøp som introduserte ham for den britiske offentligheten for første gang. The Last News of the World kommer ikke med kommersiell reklame.

"De gode tingene News of the World gjør ... har blitt ødelagt av atferd som var feil. Faktisk, hvis de siste påstandene er sanne, var det umenneskelig og har ingen plass i vårt selskap," sa han.

"The News of the World er i ferd med å stille andre til ansvar. Men det mislyktes da det kom til seg selv."

Det var umiddelbare spekulasjoner i går kveld om at avisen vil bli erstattet av en søndagsutgave av Solen som kunne produseres av personalet i det daglige. Domenenavnene TheSunOnSunday.co.uk, TheSunOnSunday.com og SunOnSunday.co.uk ble registrert for to dager siden.

Lesere og forhandlere hadde reagert med avsky på avsløringen denne uken om at journalister ved News of the World beordret den private etterforskeren Glenn Mulcaire til å hacke seg inn talepostmeldinger på en mobiltelefon som tilhørte den myrdede tenåringen Milly Dowler i 2002, en av de mest skadelige i en serie rapporter fra Guardian om hackingskandalen de siste to årene.

Det kom også frem at Mulcaire kan ha målrettet slektninger til britiske tjenestemenn drept i Afghanistan og Irak og overlevende etter 7/7 -terrorangrepene på London. En leserboikott virket også sannsynlig, og en uavhengig kjede av aviskiosker sa at den ikke ville lagre tittelen.

Mark Lewis, advokaten for Milly Dowlers familie, sa: "Folk mister jobben for å ofre seg selv for å redde de virkelige gjerningsmennene ... mange gode individer har mistet jobben eller vil miste jobben og menneskene som burde ha falt på sverdet deres er der fortsatt. "

Av Rupert Murdoch, som ble filmet på en golfbane under krisen og nektet å kommentere, la Lewis til: "Det er litt som Nero som fiklet mens Roma brant."

News Internationals administrerende direktør, Rebekah Brooks, en tidligere redaktør for News of the World, ble sagt å være i tårer da nyheter om nedleggelsen ble annonsert. En ansatt i News of the World som ikke ønsket å bli navngitt, sa at Brooks hadde sagt at hun hadde tilbudt å trekke seg i kjølvannet av Ed Milibands oppfordring om å bli sparket, men det tilbudet hadde blitt avvist. News International benekter denne påstanden.

Miliband sa i går kveld om nedleggelsen: "Det er en stor handling, men jeg tror ikke det løser de virkelige problemene. En av de som gjenstår i jobben hennes er administrerende direktør i News International som var redaktør på tidspunktet for hacking av Milly Dowlers telefon. "

Downing Street sa i går kveld: "Det som betyr noe er at alle forseelser blir avslørt og de som er ansvarlige for disse fryktelige handlingene blir stilt for retten."

Ansatte i avisen reagerte med sinne på nyhetene, med en kilde som påsto at det var en "lynch mob mentalitet" på London -kontorene.

Colin Myler, redaktør for News of the World, sa: "Uansett pris dette personalet betaler for tidligere ugjerninger, bør ingenting redusere alt denne flotte avisen har oppnådd."

Avisen var en gang Murdochs flaggskipstittel, selv om stallkameraten, Sun, nå er mer lønnsom, men den forble en totemisk tittel rundt om i verden. I 1951 solgte den 8,4 millioner eksemplarer, det største opplaget noensinne for noen aviser. Selv nå er det bare en håndfull engelskspråklige aviser som kan matche opplaget.

Nedleggelsen fulgte enda en dag med høyt drama, der flere selskaper, inkludert O2, mobiltelefonselskapet 3, Sainsbury's og Boots, sa at de ikke ville legge ut annonser i avisen på søndag. The News of the World tar omtrent 660 000 pund i annonseinntekter hver helg.

James Murdoch innrømmet overfor personalet at det var "et spørsmål om alvorlig beklagelse" at han hadde godkjent en seks-sifret betaling til et telefonhackende offer for flere år siden, men skyldte andre på selskapet for hans beslutning. "Jeg vet nå at jeg ikke hadde et komplett bilde da jeg gjorde det," sa han. "Jeg handlet etter råd fra ledere og advokater."

En ansatt i News of the World sa at ansatte mistenkte at Murdoch hadde lukket tittelen for å sikre at budet hans på 8 milliarder pund om å ta full kontroll over BSkyB går gjennom. Miliband har bedt om å blokkere avtalen.

Labour-parlamentsmedlem Tom Watson, som har fremhevet telefon-hacking-skandalen i avisen i to år, sa: "Rupert Murdoch lukket ikke News of the World. Det er avsky for familier opp og ned i landet om hva de kom til. Det kom til å miste alle leserne, og det hadde ingen annonsører igjen. De hadde ikke noe valg. "

Murdoch er kjent for risikotaking og for å gjøre dristige trekk raskt. Men nedleggelsen av News of the World er en av de mest sjokkerende og uventede avgjørelsene han har tatt siden han flyttet tittelen i hemmelighet til Wapping i Øst -London i et vellykket forsøk på å bryte trykkforeningene. Det er den første nedleggelsen av en nasjonal avis i Storbritannia siden Today ble stengt, også av Murdoch, i 1995.

Murdoch kjøpte News of the World for 42 år siden etter en langvarig overtakelseskamp med avdøde Robert Maxwell og tok den umiddelbart i en retning som mange betraktet som nedmarked. Det ble byggesteinen for hans britiske avisimperium, som igjen ville finansiere utvidelsen av News Corp til et globalt mediekonglomerat.


Seksuell trakassering: Her er noen av de største sakene

Selskapet visste visstnok at Bill O 'Reilly nylig hadde slått seg ned i en trakasseringssak da det ga ham en heving på 7 millioner dollar. Video levert av Newsy

Ani Chopourian, ble muligens tildelt det største enkeltoppgjøret som saksøker i seksuell trakassering. (Foto: KXTV)

Etter rapporten om et oppgjør for seksuell trakassering på 32 millioner dollar fra den tidligere topprangerte Fox News-verten Bill O'Reilly, er det andre store utbetalinger til ofre som anklaget at de ble seksuelt trakassert:

Ani Chopourian vs.Catholic Healthcare West (2012)

En føderal jury i California tildelte Chopourian 168 millioner dollar, potensielt den største dommen i amerikansk historie for et enkelt offer for seksuell trakassering på arbeidsplassen. Prisen avgrenset en rettssak der den tidligere legeassistenten ved Mercy General Hospital i Sacramento påsto at hun sendte inn flere klager uten nytte i løpet av sin toårige periode. Klagene inkluderte en påstand om at en kirurg ville hilse på henne hver morgen ved å si "jeg er kåt" og deretter slå henne i bunnen, Los Angeles Times rapportert. Etter at advokater på begge sider fremmet juridiske argumenter om tildelingen, reduserte dommeren i saken totalen til 82 230 848 dollar. Men dommeren forlot senere prisen fordi advokater nådde et forhandlet forlik, viser rettsregister.

Ashley Alford vs Aaron's Rents (2011)

Alford var ansatt i Illinois i Aaron's Rents, en utleie-til-egen butikkjede som tilbyr møbler og andre hjemmemøbler. Hun vant en føderal domstol på 95 millioner dollar i en Equal Employment Opportunity Commission -sak der hun anklaget at hun hadde blitt seksuelt trakassert og overfalt av Richard Moore, en leder på arbeidsplassen hennes. Til tross for hennes gjentatte klager, gjorde selskapet lite til Moore angrep henne, rykket opp skjorten og deretter onanerte og ejakulerte på henne, påsto Alford. Juryens dom ble senere redusert til 41,3 millioner dollar på grunn av et tak på føderale skader. Aaron's Rents flyttet for enten å revurdere dommen eller bestille en ny rettssak. Rettsprotokoller viser at advokater i saken senere kom til et utenrettslig forlik. Avtalen utgjorde totalt 6 millioner dollar, ifølge flere mediekontoer.

Gretchen Carlson mot Roger Ailes (2016)

FOX gikk med på å betale 20 millioner dollar til den tidligere kringkasteren Gretchen Carlson for å avgjøre et søksmål om seksuell trakassering hun anla mot tidligere FOX News -sjef Roger Ailes.

Den tidligere Fox News Network -verten, hvis nye bok 'Be Fierce: Stop Harassment and Take Your Power Back ' er ute tirsdag, leverer et personlig budskap om å stoppe trakassering på arbeidsplassen.

Morselskapet til Fox News Channel ba Gretchen Carlson, en tidligere kringkaster for selskapet, om unnskyldning da det gikk med på et forlik på 20 millioner dollar for søksmål om seksuell trakassering som hun anla mot Fox News 'tidligere administrerende direktør Roger Ailes. Resultatet ble bekreftet av en person som ble orientert om vilkårene som søkte anonymitet fordi oppgjørsbeløpet ikke ble offentliggjort offentlig. Sammen med unnskyldningen, berømmet Fox Carlsons arbeid og profesjonalitet da det avgjorde påstander om at kontrakten hennes ikke ble fornyet fordi hun "nektet å sove" med Ailes og led "alvorlig og gjennomgripende seksuell trakassering" på jobb. Ailes forlot selskapet i juli 2016 med et oppgjør på 40 millioner dollar. Han døde i mai. Carlsons bok, Vær heftig: Stopp trakassering og ta strømmen tilbake, ble publisert denne måneden.

Anucha Browne Sanders vs.Madison Square Garden et al (2007)

Filbilde tatt i 2007 viser New York Knicks president og trener Isiah Thomas (til høyre) forlate Manhattan føderale domstol den andre rettssaken i seksuell trakassering søksmål tidligere lagleder Anucha Browne Sanders anlagt mot Thomas, Madison Square Garden og lagseier James Dolan . (Foto: Louis Lanzano, AP)

Browne Sanders, en tidligere leder for NBAs New York Knicks, påstod at hun ble sparken etter å ha klaget over at hun hadde blitt seksuelt trakassert av Isiah Thomas, lagets daværende president for basketballoperasjoner og hovedtrener. Han kalte henne "tispe" og "ho" i ansiktet hennes, og senere gjorde han en "tynn tilslørt oppfordring til sex", påsto Browne Sanders. En jury i en føderal domstol i Manhattan avgjorde i hennes favør etter en rettssak som sendte pinlige vitnesbyrd for Thomas, Knicks, Madison Square Garden og lagseier James Dolan, som også var tiltalt. Juryen bestemte at Browne Sanders hadde krav på 11,6 millioner dollar i straffeskade. Dager før en dommer skulle vurdere kompenserende skader, gikk advokater på begge sider med på et forlik på 11,5 millioner dollar som avsluttet alle anker, New York Times rapportert.

Carla Ingraham mot UBS Financial Services (2011)

Filfoto tatt i 2009 viser UBS -logoen på en bygning i New York City der den sveitsiske banken har kontorer. (Foto: Chris Hondros, Getty Images)

Ingraham var en senior klienttjenestemedarbeider ved UBS Financial Services i Kansas City, Mo. Fra 2003 omtalte den mannlige megleren hun jobbet for henne sin "arbeidskone" og sa at han hadde "bedre lagt seg" en bestemt helg , Påsto Ingraham. Han kommenterte også bryststørrelsen hennes, spurte hvilke seksuelle stillinger hun likte og rådet henne en gang til å utføre oralsex på en finansiell klient, siktet Ingraham. UBS sparket henne i 2009, en uke etter at hun la fram en endret tiltale for seksuell diskriminering, viser rettssaker. Etter at Ingraham saksøkte, tildelte en domstolsjury henne 10 592 000 dollar, enig i at hun hadde blitt seksuelt trakassert og fant at UBS hadde gjort gjengjeldelse mot henne. En dommer reduserte tildelingen til 8 439 941 dollar, inkludert advokatkostnader og andre utgifter, viser rettsopptegnelser. Men prisen ble fraflyttet i januar 2012, da advokatene nådde en "konfidensiell løsning" av saken, viser journalene.

Linda Gilbert vs.Daimler Chrysler (1999)

Filbilde tatt i 2012 viser Chrysler Jefferson North Assembly Plant i Detroit, Michigan. (Foto: GEOFF ROBINS, AFP/Getty Images)

Gilbert var den første kvinnelige millwright ved Chrysler's Jefferson North Assembly Plant i Michigan da hun ble ansatt i 1992. Hun påsto at mannlige medarbeidere umiddelbart begynte å trakassere henne, med en som bemerket at en "tispe" hadde sluttet seg til arbeidsmannskapene og en annen antydet at hun hadde på seg en kjole til jobben, slik at han kunne slå opp skjørtet hennes, anklaget Gilbert. Den påståtte seksuelle trakasseringen fortsatte i syv år, med seksuelle hån og en hendelse der en ukjent medarbeider etterlot en "uanstendig" tegneserie i verktøykassen hennes, siktet hun. Etter at Gilbert saksøkte, tildelte en domstolsjury henne 21 millioner dollar for trakasseringskravene. En lagmannsrett stadfestet avgjørelsen og mente at det var umulig å si at tingretten misbrukte sitt skjønn. Men høyesteretten i Michigan opphevet avgjørelsen i 2004, og avgjorde at advokaten til Gilbert hadde brukt "retorikk med fordommer og villedende argumenter som svingte jurymedlemmene mot en dom" lidenskap "og" fordommer ". Toppretten sendte saken tilbake for videre behandling.


Forbes 'liste over de 30 beste sosiale entreprenørene

Darell Hammond leste en Washington Post -artikkel om barn som ble kvalt mens de lekte i en forlatt bil fordi de ikke hadde andre steder å leke. Willy Foote møtte vaniljebønder i Mexico som ikke hadde tilgang til kreditt og ikke kunne koble seg til markeder. Sara Horowitz jobbet hos en advokat, kvalifiserte seg ikke til helseforsikring fordi hun ble ansett som "frilanser", og begynte å tenke på andre mennesker som sto overfor det samme problemet. Mens hun jobbet i Argentina, lurte Linda Rottenberg på hvorfor flere latinamerikanske entreprenører ikke skapte globale selskaper.

Og så- i motsetning til millioner av oss som kjenner igjen et eller annet problem, føler et håpløst håp og går videre- skiftet Hammond, Foote og andre karriere og begynte å fikse problemene de så i verden.

For første gang i Forbes 94-årige historie har vi samlet Impact 30: en liste over verdens ledende sosiale entreprenører. Vi definerer "sosial gründer" som en person som bruker virksomhet til å løse sosiale spørsmål.

Ta Jordan Kassalow, for eksempel. En optiker ved utdannelse, og driver nå Kassalow en organisasjon som selger ferdige lesebriller til mennesker i utviklingsland. (Sjekk ut en lengre profil her.)

Sam Goldman og Ned Tozun, fra D.Light Design, produserer billige lamper og selger dem i lokalsamfunn som ikke har pålitelig strøm.

Tom Skazy droppet Princeton for å lage Terracycle, som selger gjødsel og over 250 produkter laget av 60 avfallsstrømmer.

Selskapet til Jane Chen produserer en sovepose-lignende enhet kalt "Thermpod", som varmer babyer med lav fødselsvekt på sykehus og klinikker som har upålitelig strøm og varmelamper som ikke alltid fungerer.

Noen av personene på listen vår driver ideelle organisasjoner, så den markedsbaserte tilnærmingen gjelder ikke. Men vi har inkludert dem uansett, fordi de skaper innovative, nye løsninger på en rekke gamle problemer.

For å velge vår liste, rekrutterte vi et panel med blått bånd av eksperter, inkludert:

Ashoka grunnlegger og administrerende direktør Bill Drayton

Yale økonomiprofessor og stipendiat ved MIT Poverty Action Lab Dean Karlan

Deb Nelson, administrerende direktør i Social Venture Network

Antony Bugg-Levine, administrerende direktør i Nonprofit Finance Fund og

Jed Emerson, konserndirektør for ImpactAssets.

Våre paneldeltakere hjalp oss med å identifisere de ledende innovatørene innen helse, utdanning, finans og andre sektorer. De ga også god innsikt i min coverhistorie om Acumen Fund -grunnlegger Jacqueline Novogratz.

Mitt håp er at listemedlemmene våre kommer til å stå uten arbeid om mange år, og organisasjonene deres er så vellykkede at problemet de skal løse ikke lenger eksisterer. Frem til da viser vi frem innsatsen deres.


Lekkede dokumenter bekrefter den verste hemmeligheten bak Trumps presidentskap

For å revidere denne artikkelen, gå til Min profil og deretter Se lagrede historier.

Trump forlater Oval Office, 25. januar 2019. Av Alex Edelman/AFP/Getty Images.

For å revidere denne artikkelen, gå til Min profil og deretter Se lagrede historier.

En av de mest bevoktede og verst bevarte hemmelighetene til Donald Trumps presidentskapet er hans ekstraordinære latskap. Til tross for innsatsen for å projisere en mannlig iver, bruker den nåværende lederen av den frie verden det meste av fritiden sin på å twitre, ringe venner og se på Fox News. Av sine 745 dager på kontoret har Trump brukt 222 dager på å slappe av på Trump-merkede eiendommer og 168 dager med golf. I følge vitnesbyrdet til mange ansatte i West Wing, sliter han med å fokusere på møter, ignorerer i stor grad etterretningsinformasjoner og stiller inn detaljer om politikk. En gang, ifølge tidligere assistent for Det hvite hus Cliff Sims, Trump reiste seg bokstavelig talt og vandret bort mens Paul Ryan var i det ovale kontoret og forsøkte å forklare det republikanske helseforslaget. Mens Ryan fortsatt snakket, gikk Trump ned i gangen til sin private spisestue og slo på TVen.

Vi har siden januar 2018 visst at ansatte i Det hvite hus har en offisiell betegnelse for disse ustrukturerte periodene på Trumps private plan: "Executive Time." Det vi ikke visste er nøyaktig hvor mye av presidentens gjennomsnittlige dag som brukes på å være uten presidentskap.

Faktisk er "Executive Time" langt mer enn bare et pusterom fra kontorets plikter. I den kanskje mest bemerkelsesverdige lekkasjen i Det hvite hus i år, publiserte Axios søndag Trumps private daglige tidsplaner om tre måneder, og dateres tilbake til dagen etter midtveisvalget. De avslører at Trump har brukt rundt 297 timer - eller omtrent 60 prosent av sine våkne timer siden midtveis - i "Executive Time." Til sammenligning brukte han bare omtrent 77 timer på møter - mindre tid enn å reise (51 timer) og spise lunsj (39 timer) til sammen.

Lekkasjer er endemiske for Trump -administrasjonen, men denne har spesielt raslet et allerede paranoidt hvitt hus. "Hvis de fleste [lekkasjer] er ufrivillig drap," sa Sims til Axios, "var dette overlagt drap." Moralen i West Wing har angivelig tatt en betydelig hit. "For et skammelig tillitsbrudd for å lekke tidsplaner," twitret Madeleine Westerhout, Det hvite hus er direktør for Oval Office -operasjoner. "Det disse ikke viser er hundrevis av samtaler og møter @realDonaldTrump tar hver dag."

Hvis Trump virkelig tar "hundrevis" av papirløse samtaler og møter hver dag, er det et helt annet problem, i hvert fall for de som bryr seg om åpenhet. Men det er vanskelig å tro Westerhouts fornektelse, spesielt når beviset på hvordan Trump bruker tiden sin er så åpenbart på nettet. Fra kort tid etter at han våknet til midt på morgenen, er presidentens Twitter-feed ofte bare svar på det han ser på Fox News. Ofte er det en konsekvent forsinkelse mellom det som nettopp ble sendt Fox & amp Friends og en Trump -tweet, som antyder at presidenten ser på programmene hans på en DVR. På kvelden vender han tilbake til live-tweeting sine favoritt Fox-verter, eller raser mot en lite flatterende historie på CNN.

I sterk kontrast var timeplanen til Trumps forgjenger fullbooket. Bill Clinton var kjent for å jobbe konstant og til alle timer, noen ganger ringte assistenter midt på natten. George W. Bush begynte dagen klokken 17.15, og Barack Obama ville stå opp til 2 am lesning. Trump ser ut til å tro at ingen noen gang har jobbet hardere - "[Obama] har bare sittet her og sett basketball hele dagen," husker Sims at Trump sa i Oval Office - men protestene hans ser ut til å være lite mer enn projeksjon.

Det er uklart om Trumps lekketidsplaner etter midtveis reflekterer en økning eller nedgang i "Executive Time" det siste året, men det er tydelig informasjon Det hvite hus ikke ønsket å bli offentliggjort. Bildet av den 72 år gamle presidenten som suser rundt i Det hvite hus uten å ha noe å gjøre i 60 prosent av tiden, er neppe det bildet hans kampanje ønsker å bli sett av publikum før neste valg. Men denne lekkasjen er også urovekkende av andre årsaker. Det antyder nok en gang at Trumps indre krets ikke er lojal mot ham. Det ser også ut til å bekrefte mange av de andre lite flatterende portrettene av presidenten som rasende, uorganiserte og distraherbare. "Trump gjennomgår orienteringsmateriell, i hvert fall hvis du gjør det til et poeng å få ham til å gjøre det," sa en tidligere høytstående embetsmann i Det hvite hus til Axios. "Men bare hvis du snakker og leder ham gjennom det mens han leser."


Juli 2021 - Oversikt for måneden

Den salige jomfru dukket opp for St. Simon Stock, holdt i hånden hennes en skulderblad og instruerte ham om å grunnlegge et broderskap hvis medlemmer skulle bære dette skulderbladet og vie seg til hennes tjeneste. Sabbatinprivilegiet vil da sikre at de blir løslatt tidlig fra skjærsilden lørdag etter deres død.

Juli måned er dedikert til Jesu dyrebare blod. Hele måneden faller innenfor den liturgiske sesongen Vanlig tid, som er representert med den liturgiske fargen grønn. Dette symbolet på håp er fargen på spirende frø og vekker hos de troende håpet om å høste himmelens evige høst, spesielt håpet om en strålende oppstandelse. Den brukes på kontorene og messene i vanlig tid.

Sosialt vennskap: Vi ber om at vi i sosiale, økonomiske og politiske konfliktsituasjoner kan være modige og lidenskapelige arkitekter for dialog og vennskap. (Se også Pope's Worldwide Prayer Network)

Festene på den romerske kalenderen som ble feiret i juli måned er:

Evangeliets lesninger for søndagene i juli 2021 er hentet fra St. Mark og St. John — alle er fra år B, syklus 1.

Juli er vanligvis varm og en tid for avslapning. Det er også tiden da avlinger plantet om våren modnes og vokser. Akkurat som avlingene er avhengige av sommerregn ikke bare for å vokse, men for å overleve, er vår åndelige utvikling avhengig av at vi besøker sakramentene og mottar Kristi blod.

Hovedfestene i denne måneden er St. Junipero Serra (1. juli), Apostelen St. Thomas (3. juli), St. Anthony Mary og St. Elizabeth av Portugal (5. juli), St. Maria Goretti, (6. juli), St. Augustine Zhao Rong (9. juli), St. Henry (13. juli), Bl. Kateri Tekakwitha (USA - 14. juli), St. Bonaventure (15. juli), Vår Frue av Mount Carmel (16. juli),St. Apollinaris (20. juni), St. Lawrence av Brindisi (21. juli), St. Maria Magdalene (22. juli), St. Bridget (23. juli), St. Sharbel (24. juli), Sts. Joachim og Anne (26. juli), St. Peter Chrysologus (30. juli), St. Ignatius av Loyola (31. juli).

Festene til St. Benedict (11. juli), St. Camillus (18. juli), og St. James (25. juli) blir erstattet av søndagens liturgi.

Blodet som strømmet gjennom Kristi blodårer var en del av den hellige menneskeheten som ble muliggjort av barsel Maria, hvis foreldre, St. Joachim og St. Anne blir hedret denne måneden. (26. juli). Vår Herres blod som strømmet ut på korset, kjøpte vår frelse, vasket rent martyrene og fødte kirken mens den rant fra hans sårede side. The Precious Blood of Christ — som nå pulserer gjennom hans mystiske legeme — fortsetter sitt redningsarbeid, bevarer og renser, reparerer og gir næring til regenerering og fornyelse av medlemmene.

Juli ’s lengre og varmere dager gir oss også muligheten til fornyelse, både interiør og eksteriør. Tidsplanene slapper av og trykket letter, og inviterer til reiser. Men uansett om vi reiser eller ikke, som misjonæren, St. Junipero Serra (1. juli), forkynner vi for andre ved vår oppførsel, tale, til og med klærne vi har på oss. Måtte vi være beskjedne i alt vi gjør, og etterligne St. Maria Goretti, den unge martyren for renhet (6. juli), og “ forkynnelse ” Kristus for alle vi møter.

Sommerens lesning av vanlig tid minner oss om at vår jordiske pilegrimsreise også er en reise, et stort eventyr mot forening med Kristus, begynnelsen og slutten på vår reise. Hver søndag med sin påskefornyelse blir en milemarkør underveis, som forbinder hvor vi har vært med hvor vi skal. Måtte Jesu dyrebare blod opprettholde oss når vi reiser til vårt sanne hjem, med Maria og englene som våre ledsagere på veien.


Mission & Vision

CARE jobber over hele verden for å redde liv, bekjempe fattigdom og oppnå sosial rettferdighet. Vi søker en verden av håp, inkludering og sosial rettferdighet, hvor fattigdom er overvunnet og alle mennesker lever med verdighet og sikkerhet.

CAREs historie: En tidslinje

I 1945, da verden begynte å gro etter ødeleggelsene under andre verdenskrig, søkte en inspirert gruppe amerikanere å lindre lidelser. Sju tiår senere har deres enkle idé utviklet seg fra en overskuddspakke med amerikanske hærrasjoner til et globalt oppdrag for å løfte kvinner og jenter og til slutt utrydde fattigdom i alle verdenshjørner.

CARE jobber over hele verden for å redde liv, bekjempe fattigdom og oppnå sosial rettferdighet. Vi søker en verden av håp, toleranse og sosial rettferdighet, hvor fattigdom er overvunnet og alle mennesker lever med verdighet og sikkerhet.

90% av alle våre utgifter går til programtjenester.

90% av alle våre utgifter går til programtjenester.

CARE er en ideell organisasjon 501 (c) (3). EIN-nummeret vårt er 13-1685039. © 2020 CARE. Alle rettigheter forbeholdt.


Deepwater Horizon - BP Oljeutslipp i Mexicogolfen

20. april 2010, oljeboringsriggen Deepwater Horizon, som opererte i Macondo Prospect i Mexicogolfen, eksploderte og sank, noe som resulterte i at 11 arbeidere døde på Deepwater Horizon og det største oljesølet i historien til marine oljeboreoperasjoner. 4 millioner fat olje strømmet fra den skadede Macondo godt over en 87-dagers periode, før den endelig ble begrenset 15. juli 2010. 15. desember 2010 klaget USA inn i tingretten mot BP Exploration & amp Production og flere andre tiltalte påstås å være ansvarlige for utslippet.

Denne nettsiden gir informasjon og materiale om EPAs håndhevelsesrespons på Deepwater Horizon Oil Spill, oppgjør med flere av de tiltalte, inkludert rekordoppgjøret med BP Exploration & amp Production for en enestående straff på 5,5 milliarder dollar for rent vann og opptil 8,8 milliarder dollar i skader på naturressurser.

Denne nettsiden er bare begrenset til EPAs håndhevelsesrelaterte aktiviteter, og dekker ikke alle juridiske eller andre handlinger mot BP Exploration & amp Production og andre parter for utslippet, for eksempel private part/gruppeavtaler for medisinske krav og økonomiske skader eller andre handlinger mot de som er ansvarlige for utslippet. Den amerikanske tingretten for Eastern District of Louisiana har opprettet nettstedet Deepwater Horizon Oil Spill for dette formålet. I tillegg er lenker for tilleggsinformasjon om utslipp, opprydningsaktiviteter og andre svar gitt nedenfor.

Du må kanskje ha en PDF -leser for å se noen av filene på denne siden. Se EPAs Om PDF -side for å lære mer.


Se videoen: Корги 11 Сентября